Coraz mniej bezrobotnych, czyli wysiłki PUP dają efekty

Coraz mniej bezrobotnych

 

Przeciwdziałanie bezrobociu to jeden z najważniejszych celów Samorządu Powiatu Płockiego, który realizowany jest przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Zaangażowanie i wysiłki się opłacają - coraz więcej osób w naszym regionie znajduje zatrudnienie.

Starosta Płocki Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka często podkreślają, jak w życiu każdego człowieka ważna jest praca i jak bardzo cieszy ich fakt, że poziom bezrobocia w naszym powiecie regularnie się obniża. Wielokrotnie dziękowali za to pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy z Dyrektor Małgorzatą Bombalicką na czele i zaznaczali, jak ten temat jest bliski całemu Samorządowi Powiatu Płockiego. Nic dziwnego – Wicestarosta Iwona Sierocka przez wiele lat była Dyrektorem PUP w Płocku, więc doskonale zna dramaty ludzi bezrobotnych i wie, w jaki sposób im pomagać.

Kiedy więc Urząd podsumował pierwsze półrocze 2017 roku, właściwie nikogo z władz powiatu nie zaskoczyły już rewelacyjne wyniki. Warto je jednak przybliżyć, żeby uświadomić sobie, ile serca i ciężkiej pracy rezultaty te kosztują pracowników PUP.

Zacznijmy od stopy bezrobocia w Powiecie Płockim - na koniec czerwca 2016 r. wyniosła ona 15,8 %, w końcu grudnia 2016 r. 15,3 %, a na koniec czerwca 2017 r. – 13,3 %! To znakomity wynik, zważywszy także na fakt, że były czasy, gdy bezrobocie kształtowało się w naszym regionie nawet na poziomie 23,2 %.

Liczba bezrobotnych w Powiecie Płockim, według stanu na koniec czerwca 2017 roku, wynosiła 4887, z czego 2948 stanowiły kobiety.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. status osoby bezrobotnej utraciło 3865 osób, w tym:

 • 2183 osoby z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym 223 osoby z powodu podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych, a 25 osób z powodu podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 • 94 osoby z powodu uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 847 osób z uwagi na niestawiennictwo w wyznaczonym przez Urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez Urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez Urząd Pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
 • 43 osoby z powodu nabycia uprawnień do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeń przedemerytalnych,
 • 28 osób z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego,
 • 234 osoby z uwagi na złożony wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,
 • 315 osób z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
 • 121 osób z innych przyczyn, np. podjęcia studiów dziennych, nabycia prawa do świadczeń wynikających z przepisów z zakresu pomocy społecznej.

PUP wychodzi też z szeregiem inicjatyw i programów, które mają ułatwić bezrobotnym podjęcie decyzji i znalezienie odpowiedniej pracy. Są to m.in.: pośrednictwo pracy, giełdy pracy (w pierwszym półroczu br. pracownicy płockiego PUP zorganizowali ich 13), profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych, współorganizacja targów pracy, udział w targach edukacyjnych.

Osoby bezrobotne, podczas poszukiwania pracy, w pierwszej kolejności korzystają z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Jednak często okazuje się to niewystarczające. Dlatego PUP kieruje takie osoby do aktywnych programów rynku pracy, finansowanych z Funduszu Pracy czy też Funduszy Europejskich.

PUP w Płocku w pierwszym półroczu 2017 r. dysponował kwotą 16.410.900,00 zł na subsydiowane (czyli bezzwrotnie dotowane) programy rynku pracy. Ponadto:

 • na rok 2017 otrzymał limit środków Funduszu Pracy w wysokości 4.421.400,00 zł na program refundacji pracodawcom przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia,
 • w I półroczu 2017 r. kontynuuje realizację zadań partnera w projekcie „DROGA NA RYNEK PRACY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w którym całkowitą wartość projektu na rok 2017 określono w kwocie 636.791,54 zł,
 • w ramach przyznanych środków PFRON, w I półroczu 2017 r. PUP dysponował ogólną kwotą 260.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W pierwszym półroczu 2017 r. uruchomiono też dla 1403 osób różne formy aktywizacji, m.in. roboty publiczne, prace interwencyjne czy staże.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.