• W piątek 9 września w porannej audycji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej „Gość Poranka” gościem była pani Małgorzata Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Mówiła o roli samorządu w realizacji zadań profilaktyki uzależnień oraz problemach wśród młodzieży dot. uzależnień w powiecie płockim, a także o prowadzonych działaniach. 

  Wiodącą rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów uzależnień odgrywają samorządy gminy, które na mocy ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających  z używania i nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Najwięcej działań kierowanych jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uzależnienia niestety są bezpośrednią przyczyną przemocy. Obecnie realizowany jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

  Samorządom zależy na zdrowiu swoich mieszkańców. Dziękuję organizacjom pozarządowym za tak aktywne włączanie się w działania profilaktyczne i pomoc dla wszystkich chcących wyjść z nałogu, a w szczególności organizatorom sobotniego koncertu - Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich NADZIEJA W NAS, - płockiemu MONAR -owi i Grupie Inicjatywna Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna Mazowsze.

  Spotykamy się przed Ratuszem na czwartej już edycji tak ważnego społecznie przedsięwzięcia, „Nie Ćpam – Nie Piję – Teraz Żyję!”, gdzie Powiat Płocki jest sponsorem strategicznym.

  Zapraszam także na Powiatowy Dzień Promocji Zdrowia, który odbędzie się 15 września w godz. 9.00 – 13.00 w Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie.”

  Najczęściej występuje palenie papierosów, które zaczyna się od eksperymentowania w grupie rówieśniczej, a prowadzi                 do fatalnego w skutkach zdrowotnych nałogu. W szkole łatwiej sięgnąć w gronie kolegów po nikotynę, tłumacząc, że przynosi ona ulgę w stresie.

  W każdej naszej powiatowej szkole ponadgimnazjalnej została opracowana Strategia Wychowawcza Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. W szkołach realizowane są programy profilaktyczne m. in. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce „ARS czyli jak dbać o miłość?” – profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, cyklicznie Szkolne Dni Profilaktyki „Palenie zabija – szkodliwość palenia tytoniu”, Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Trzeźwości,  czy ”Stop uzależnieniom – Nie daj się wysterować na minę”, a także „Zagrożenia we współczesnym świecie”. Została przeprowadzona ankieta diagnozująca skalę zjawiska korzystania uczniów z używek, tj. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania substancji psychoaktywnych, a także obecności przemocy i agresji wśród uczniów oraz poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  Tych działań jest naprawdę bardzo dużo.   Przeprowadzane są różne działania w formie pogadanek, warsztatów, happeningów, konkursów, akcji plakatowych, gazetek tematycznych, prezentacji, filmów edukacyjnych oraz szkoleń. Wiele działań zostało przeprowadzonych w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uroczyście świętowaliśmy Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

  Gościem specjalnym uroczystości był prof. dr hab. Bartosz Łoza – Prezes Towarzystwa Neuropsychiatrii i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, autor wielu książek, wybitny specjalista.

  Profesor wygłosił doskonały i interesujący wykład pt. „Jak dojrzewa osobowość”?, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem   i oddźwiękiem wśród uczestników. Obchody zakończył spektakl profilaktyczny w wykonaniu młodzieży ukazujący problem środków psychoaktywnych i uzależnienia od komputera, które niestety stale rośnie. Dlatego w naszych szkołach na stałe w kalendarz działań profilaktycznych wpisał się „Dzień Bezpiecznego Internetu”, którego celem jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu  i uświadomienie zagrożeń płynących z sieci. Uczniowie  w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie mogli skorzystać z warsztatów prowadzonych przez wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy, którzy przeszkolili młodzież z zakresu świadomego odbioru mediów i Internetu.

  Ponadto w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie był realizowany Rządowy program „Bezpieczna+”, którego celem było zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Uczniowie przygotowali etiudę teatralną „Myślę i czuję. Nie biorę” o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, głównie dopalaczom. Aktualnie Program realizowany jest w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

 • Niebieska Linia IPZ uruchomiła nową formę pomocy dla mieszkańców woj. mazowieckiego borykających się z problemami będącymi skutkiem przestępstw, a niemogących dotrzeć do jednej z naszych 7 filii z przyczyn komunikacyjnych lub ze względu na stan zdrowia.

  Oferujemy bezpłatne konsultacje wideo: prawne i psychologiczne ze specjalistami Niebieskiej Linii przez komunikator internetowy(preferowany Skype).

  Działanie jest częścią projektu realizowanego pod postacią Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) i współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

  Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie przez sekretariat Pogotowia Niebieska Linia, tel.: 22 824-25-01.

  Przypominamy również o możliwości skorzystania z Poradni Telefonicznej dla Pokrzywdzonych Przestępstwem 22 668-70-00 (w dni powszednie w godzinach: 12.00-18.00; w soboty i niedziele: 10.00-16.00) oraz Poradnii e-mail (Psychologiczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Prawna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 • Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Skorzystaj z pomocy instytucji działających na terenie powiatu płockiego. Niezbędne kontakty w załączniku

 • reaguj

  nie dla przemocy

 • Pod numerem 116 111 działa pierwszy ogólnopolski i całkowicie bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

  Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

  Wierzymy, że dzięki rozmowie z drugim człowiekiem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

  Codziennie od 12:00 do 22:00 grupa przeszkolonych konsultantów odbiera setki telefonów od dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116 111, konsultanci podejmują interdyscyplinarne interwencje, mające na celu przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie niezbędnej pomocy.

  Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 powstają w całej Europie zgodnie z decyzją KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2007/116/WE).

  Polska jest piątym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i młodzież uzyskały pomoc i wsparcie. Stało się tak dziękiwspółpracy Fundacji Dzieci Niczyje z firmą Polkomtel SA, operatorem sieci PLUS, która jest partnerem technologicznym linii 116 111 w Polsce.

  Działanie Telefonu 116 111 od 10.11.2014 roku do 31.12.2016 roku jest dofinansowane w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". 116 111 jest również czasowo dofinansowywane przez MSW w ramach realizacji zadania publicznego „prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”. Wybrane działania podejmowane przez zespół Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  są współfinansowane przez Unię Europejską  (granty: Fundamental Rights and Citizenship: JUST/2011/FRAC/AG/2866; Prevention and Fight Against Crime - ISEC: HOME/2012/ISEC/AG/4000004408). Darczyńcami Telefonu 116 111 są również firmy: Orange, Energa, Mercedes - Benz Polska. 

  Jak 116 111 pomaga dzieciom?

  Od pierwszych chwil działania linii, konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 zajmują w dziecięcej rzeczywistości szczególne miejsce. Są specjalistami od nieszczęśliwej miłości i pierwszych rozstań, przemocy rówieśniczej i domowej, problemów związanych z dojrzewaniem, kłopotów w nauce, kłótni z rodzicami, myśli samobójczych, lęków, zaburzeń odżywiania, gier komputerowych i nieporozumień z przyjaciółmi. Rozmawiają o wykorzystywaniu seksualnym, uzależnieniach, wyglądzie i sensie życia. Dzieci i młodzież wybierają konsultantów Telefonu 116 111 na swoich powierników. Często tylko im mają odwagę powiedzieć lub napisać o najtrudniejszych przeżyciach i to z nimi szukają rozwiązań swoich problemów.

  Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 nie zastępują rodziców, nauczycieli, psychologów, czy pedagogów. Wspierają dzieci i młodzież w poszukiwaniu w swoim środowisku takich dorosłych, którym mogą zaufać i na których mogą liczyć. Często pomagają odzyskać wiarę i zaufanie do świata dorosłych.

  Czasem ten świat przerasta dzieci, jawi im się jako niezrozumiałe, nieprzyjazne i pełne okrucieństwa miejsce. Konsultanci Telefonu 116 111 potrafią ocenić zagrożenie bezpieczeństwa i życia dzieci, dostarczyć niezbędnych informacji i wsparcia, a w skrajnych sytuacjach podejmują działania, których celem jest przywrócenie równowagi w życiu młodych osób i zapewnienie im niezbędnej pomocy.

  We wszystkich rozmowach szczególnie uwidacznia się rola konsultantów jako edukatorów –  cierpliwie odpowiadających na pytania i dostarczających wiedzę, która z jednej strony pozwala młodym osobom chronić się przed zagrożeniami, a drugiej pomaga w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy telefonicznej dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych pokazuje nam, jak wiele jest do zrobienia na polu edukacji dotyczącej unikania zagrożeń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 • Zadzwoń! Zaufaj!

  Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!
  Nasz numer jest bezpłatny

   Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

  • Każdy z naszych konsultantów posiada wyższe wykształcenie specjalistyczne - psychologiczne lub pokrewne oraz przeszedł cykl szkoleń z zakresu telefonicznej pomocy psychologicznej.
  • Jesteśmy po to, by każdemu zaoferować możliwości kontaktu, który będzie wsparciem w trudnych chwilach. Nie pytamy o wyznanie czy orientację seksualną. Nasi konsultanci nie oceniają, nie wartościują postaw czy zachowań - wspólnie z Klientem zastanawiają się co dla niego jest najlepsze w danej sytuacji.
  • Połączenie z naszym numerem jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można do nas dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

  Warto podkreślić, że telefony zaczynające się na 116 to grupa europejskich, darmowych linii telefonicznych o charakterze społecznym przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnych sytuacjach i potrzebujących wsparcia. Telefony tego rodzaju są obsługiwane w różnych krajach europejskich przez organizacje pozarządowe, tak dzieje się i w Polsce. Telefon Zaufania powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2009 roku. Misję stworzenia 116 123 w Polsce powierzono Instytutowi Psychologii Zdrowia.

 • W wielu rodzinach bicie jest wciąż stosowaną i akceptowaną metodą wychowawczą.

  Dzieje się tak mimo prawa zakazującego stosowania kar cielesnych.

  Większość ludzi nie widzi nic złego w wymierzaniu klapsa niegrzecznemu dziecku. A przecież pojedynczy klaps w połączeniu z frustracją może wyzwolić cały łańcuch agresji i przemocy, który kończy się fizycznym znęcaniem. Trzeba wiedzieć, że bicie dzieci powoduje nie tylko uszkodzenia ciała, ale przynosi szereg fatalnych w skutkach konsekwencji, mających wpływ na psychikę, fizjologię, proces uczenia się i sferę relacji społecznych.

  Nasza kampania jest po to, żeby przerwać ponury zwyczaj stosowania kar cielesnych.

  Tutaj, na tej stronie, chcemy zaproponować rodzicom metody wychowawcze bez uciekania się do przemocy. Każdy bowiem, kto nie akceptuje kar cielesnych i ich nie stosuje, jest bezpiecznym rodzicem. Można powiedzieć, że jest rodzicem z atestem bezpieczeństwa.

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej zachęca do obejrzenia kolejnego spotu TV pn. „WYBIERZ WŁAŚCIWIE” wyprodukowanego na potrzeby Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na rzecz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowanej ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  Spot TV emitowany jest w Telewizji Polskiej oraz Telewizji TVN.
  Mamy nadzieję, że ten krótki przekaz medialny uwrażliwi Państwa i spowoduje, że we wszystkich Polskich Rodzinach dokonywać się będzie WŁAŚCIWYCH WYBORÓW wolnych od przemocy i strachu.
  Życzymy Państwu abyście umieli WYBIERAĆ WŁAŚCIWIE…

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.