Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Płock, dnia 28 listopada  2019 roku

GGN-II. 6845.8.2019

 1. Zarząd Powiatu Płockiego podaje do publicznej wiadomości, że zamierza oddać w dzierżawę nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Stara Biała, obręb ewidencyjny Trzepowo Nowe, oznaczoną jako działki:

1/

78/3

o pow.

0,1066  ha

2/

78/6

o pow.

0,2425  ha

3/

78/7

o pow.

9,7809  ha

4/

126/2

o pow.

16,7026  ha

5/

126/8

o pow.

1,4802  ha

6/

126/19

o pow.

0,6220  ha

7/

126/22

o pow.

2,1769  ha

stanowiących własność Powiatu Płockiego.

Dla działek nr 78/3; 78/6; 78/7; 126/2 i 126/19 w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest KW nr PL1P/00095516/7, dla działki nr 126/8 prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00081917/7 i dla działki 126/22 prowadzona jest KW nr PL1P/00130142/2.

 1. Opis nieruchomości.

Nieruchomości nr 78/3; 78/6; 78/7; 126/2; 126/8 i 126/19 stanowią grunty rolne i są niezabudowane. Działka nr 126/22 składa się z gruntów rolnych i jest zabudowana.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 25 maja 2017 r. Uchwałą Nr 196/XXII/17:

 • działki nr 78/3 i 78/6; znajdują się na obszarze o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług w tym rzemiosła,
 • działka nr 78/7 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów, usług przez którą przebiega korytarz infrastruktury technicznej (rurociąg naftowy) a także częściowo na obszarze o dominacji funkcji ekologicznej i wód powierzchniowych obejmujących zbiorniki wodne i rzeki,
 • działka nr 126/2 znajduje się częściowo na obszarze o dominacji funkcji rolniczej, w tym łąk i pastwisk oraz częściowo na obszarze o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług w tym rzemiosła, przez działkę przebiega korytarz infrastruktury technicznej (rurociąg naftowy),
 • działka 126/8 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji usługowej przez którą przebiega korytarz infrastruktury technicznej (rurociąg naftowy),
 • działka 126/19 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów i usług,
 • działka 126/22 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów i usług oraz częściowo na obszarze o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług w tym rzemiosła.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości wyznacza się na dzień – od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy:

Minimalna kwota rocznego czynszu dzierżawnego ustalona jest na kwotę 44 574,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote) netto.

 1. Termin wnoszenia opłat – w jednej racie do 15 marca każdego roku.
 2. Stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem za rok ubiegły ustalony na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub był ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.
 3. Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy przez okres 2 lat 11 miesięcy i 25 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Niniejszy wykaz opracowano w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.