•                                                                                                                                                                                                                                                         Płock, dnia 06.02.2020r.

                            GGN-II.6821.34.2019

                                                                                                                                                                         Zawiadomienie

                                                     o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym

   

              Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. reprezentowaną przez Pana Daniela Janik ELTEL Networks Energetyka S.A. na podstawie art. 124b, art. 124a, art. 114 ust.3, 4 i art. 115 ust. 3  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 65) wszczęte zostało postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67 o pow. 2,51 ha położonej w obrębie Jaroszewo Wieś gm. Bielsk w związku z planowanymi pracami remontowo – konserwacyjnymi na linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Płock – Raciąż.

  Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze udostępnienia w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została  zamieszczona w prasie ogólnopolskiej – Gazecie Wyborczej w dniu 29.11.2020r., na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

              W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

              Zgodnie z art. 10 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania  wniosków i żądań.

  Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, pokój nr 317 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (wywieszenia) w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek-wtorek 730-15 30, środa 730 – 1700, czwartek-piątek 730 – 1530.

  Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.02.2020r. do dnia  25.02.2020r. na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Płocku, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Płockiego www.powiat-plock.pl, bip.powiat-plock.pl, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Bielsk celem wywieszenia na okres 14 dni.

 • „Młodzi Aktywni na Mazowszu” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo - edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Realizacja kompleksowego zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo - edukacyjnej, zwiększającego szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia. Projekt adresowany jest do 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, mieszkających bądź pracujących na terenie województwa mazowieckiego, oraz posiadających status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu:

  - twz. ubogo pracująca, zatrudniona na umowę cywilno-prawną lub zatrudniona na umowę krótkoterminową.

  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a uczestniczy zagwarantowane mają:

  - szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy,

  - stypendia szkoleniowe,

  - staże zawodowe,

  - stypendia stażowe,

  - zwrot kosztów dojazdu,

  - zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem

  - ubezpieczenie NNW.

  Projekt „Młodzi Aktywni na Mazowszu” jest realizowany od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. na terenie województwa mazowieckiego.

  Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Szersze informacje na temat projektu dostępna są na stronie www.szkoleniamazosze.pl    

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.