Mapa strony

Starostwo Powiatowe w Płocku
Menu główne
Strona główna
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Inwestycje w Powiecie
Konkursy
Komunikaty
Promocja zdrowia
Ogłoszenia
Rozmaitości i ciekawostki
Sport szkolny
Fundusze Unijne
Do pobrania
Menu Lewe
Dla Turysty
Gościnna Ziemia Płocka
Powiatowa oferta turystyczna i agroturystyczna
Informator turystyczny
Hotele i pensjonaty
Gospodarstwa agroturystyczne
Muzea
Zabytki
Ważny kontakt
Policja
Straż Pożarna
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Ośrodki zdrowia
Inspektorat weterynarii
Apteki
Menu Górne
Powiat
O Powiecie
Symbole Powiatu
Gminy
Gmina Bielsk
Gmina Bodzanów
Gmina Brudzeń Duży
Gmina Bulkowo
Miasto i Gmina Drobin
Miasto i Gmina Gąbin
Gmina Łąck
Gmina Mała Wieś
Gmina Nowy Duninów
Gmina Radzanowo
Gmina Słubice
Gmina Słupno
Gmina Stara Biała
Gmina Staroźreby
Miasto i Gmina Wyszogród
Programy
Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020
Kierunki rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej na lata 2015-2025
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
Strategia efektywności energrtycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
Strategia rewitalizacji obszarów miejskich dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
Strategia zrównoważonego transportu Aglomeracji Płockiej
Koncepcja spójnej goospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Program Promocji Terenów Inwestycyjnych
Program Rozwoju Powiatu Płockiego do roku 2020
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty Uchwałą nr 66/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku w dniu 29 czerwca 2011 r.
Raport o stanie uzależnień i bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w szkołach na terenie powiatu płockiego
Powiaty Partnerskie
Kreis Plock
Samorząd
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Sekretarz
Skarbnik
Patronat Starosty
Statut Powiatu
Starostwo
Struktura organizacyjna
Regulamin Organizacyjny
Wydziały
Kierownicze samodzielne stanowiska
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Regionalny System Ostrzegania
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
NIE! Dla wypalania traw
Afrykański pomór świń
Pierwsza pomoc: osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna
Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia
Zapytaj Starostę
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
Dom Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie
Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie
Fundusze Unijne
Aktualności
Projekty Unijne realizowane przez Powiat Płocki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - opis
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - zaczynamy
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - warsztaty
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - piknik integracyjny
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - zmiana zadania
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu – Projekt BW
Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław od km 5+235 do 9+876
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin - Wymyśle Polskie od km 1+746 do km 7+ 492 o długości 5,746
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA
Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie
Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego
Program Operacyjny „Europa Środkowa”
INARMA – Wspólne podejście do zarządzania ryzykiem powodziowym w skali podregionalnej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekty własne
Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku
Projekt Wykwalifikowany Pracownik
Promocja Projektu
Podsumowanie projektu pn. „Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”
Chcemy więcej
Wiedza naszym kapitałem
Łatwiejszy start z lepszym zawodem
Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Mam zawód, mam pracę
Wyższe kwalifikacje - lepsza praca
Moja wiedza - mój sukces zawodowy
Projekty partnerskie
Nowy zawód - perspektywą na lepszą przyszłość
Ścieżkami Tradycji w Bronowo Zalesie
Nowy zawód - szansą na lepsze jutro
Zawody dla rynku pracy
Projekt „Język (NIE) obcy”
Wchodzę na rynek pracy
Przez naukę do sukcesu
Między nami - językami
Język obcy drzwiami do kariery zawodowej
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Dla mediów
Zaproszenia
Informacje bazowe
Do pobrania
Kontakt
Wersja mobilna
Biuletyn
Biuletyn nr 60-61
Biuletyn nr 59
Biuletyn nr 58
Biuletyn nr 57
Biuletyn nr 56
Biuletyn nr 55
Biuletyn nr 54
Biuletyn nr 51
Biuletyn nr 50
Biuletyn nr 49
Biuletyn nr 47-48
Biuletyn nr 46
Biuletyn nr 44-45
Biuletyn nr 43
Biuletyn nr 42
Biuletyn nr 41
Biuletyn nr 39
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Paweł Szkopek
Projekty
Łatwiejszy start z lepszym zawodem
Opis Projektu
Dokumenty do pobrania
Oferta pracy
Promocja Projektu
KURS FLORYSTYCZNY
KURS BARISTY
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
KURS EUROPEJSKIE PRAWO JAZDY KOMPUTEROWE ECDL - START
KURS OPERATORA KOMBAJNU ZBOŻOWEGO
WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH - TELC
KURS CHEMIZACYJNY
WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
WARSZTATY DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO
STAŻE I PRAKTYKI
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Opis Projektu
Dokumenty do pobrania
Promocja Projektu
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH - TELC
KURS FLORYSTYCZNY
KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ
KURS EUROPEJSKIE PRAWO JAZDY KOMPUTEROWE - ECDL - START
KURS NA OPERATORA KOMBAJNU
PRAWO JAZDY - KAT.B
SPOTKANIE Z PARAGRAFEM
WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
WARSZTATY DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Opis Projektu
Dokumenty do pobrania
Promocja Projektu
Kursy w roku szkolnym 2010/2011 realizowane w ramach Projektu
Podsumowanie - styczeń - czerwiec 2011
Harmonogram realizacji zadań w 2012 roku w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie"
Kurs Agroturystyki
Kurs Animatora czasu wolnego
Kurs Baristy
Kurs Chemizacyjny
Kurs - europejskie prawo jazdy komputerowe ECDL-START
Kurs operatora kombajnu
Warsztaty Doskonalenia Umiejętności Społecznych
Warsztaty z doradztwa zawodowego
Warsztaty z zakresu kompetencji językowych TELC
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Podsumowanie - wrzesień 2011 r. - czerwiec 2012 r.
Staże i praktyki zawodowe
Harmonogram realizacji zadań w 2013 roku w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie"
Powiatowa Sieć Dialogu
Aktualności
Zapytania ofertowe
Mam zawód, mam pracę
Opis projektu
Dokumenty do pobrania
Promocja projektu
Kurs "Barman"
Kurs "Carving"
Kurs "Kelner"
Szkolenie „Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testeru KTS i oscyloskopu”
Szkolenie "Konwencjonalne i nowoczesne układy hamulcowe"
Szkolenie "Podstawy diagnostyki układów elektrycznych"
Wyższe kwalifikacje - lepsza praca
Opis projektu
Dokumenty do pobrania
Promocja projektu
KURS PRAWO JAZDY KAT.B
WARSZTATY Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
KURS OPERATORA KOMBAJNU ZBOŻOWEGO
KURS BARMANA
POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU W I KWARTALE 2015 ROKU
KURS DOBRE PRAKTYKI W PIELĘGNACJI I NOWOCZESNYM ŻYWIENIU ZWIERZĄT
KURS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROLNEJ
KURS PROFESJONALNY RECEPCJONISTA
KURS ZABEZPIECZENIE KOMPUTERÓW PRZED NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM – E_GUARDIAN
KURS CARVING
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
Moja wiedza - mój sukces zawodowy
Opis projektu
Dokumenty do pobrania
Promocja projektu
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU W 2014 ROKU
KURS KELNER
KURS TECHNIKI KULINARNE
PRACOWNIA MECHATRONIKI
POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU W I KWARTALE 2015 ROKU
POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU W II KWARTALE 2015 ROKU
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
Organizacje Pożytku Publicznego
Nabór do pracy
Powiatowe Służby Inspekcje i Straże
Życzenia
Konkurs na logo i hasło powiatu płockiego
Ogłoszenia - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Ogłoszenia - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie
KONKURS
Sport szkolny
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Powiatowa Gimnazjada
Powiatowa Licealiada
Edukacja ekologiczna i rolnictwo
Edukacja ekologiczna i rolnictwo
Obowiązkowe badanie struktury gospodarstw rolnych
Ankieta dla gmin
Sytuacja wsi i rolnictwa w powiecie płockim
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r.
Ankieta
Dobry Klimat dla Powiatów
Dopłaty do materiału siewnego
Informacja dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego
INFORMACJA na temat zakazu stosowania materiału siewnego GMO
Informacja o zmianach systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 r.
Komunikat Agencji Rynku Rolnego w Warszawie dotyczący uruchomienia II tury mechanizmu WPR
INFORMACJA w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim.
KOMUNIKAT Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego, Wójta Gminy Łąck z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie korzystania z wód jeziora Zdworskiego
KOMUNIKAT Starosty Płockiego dla wytwórców odpadów, podmiotów gospodarujących odpadami
KOMUNIKAT Starosty Płockiego do rolników powiatu płockiego
Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin przez agrofagi
Konsultacje społeczne PROW na lata 2014-2020
Konkurs –Zbiórka Makulatury w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego
NIE! dla wypalania traw na Mazowszu
Obwieszczenie dot. informacji o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej
Obwieszczenie dot. Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obowiązki wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach
Odnowienie powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych
Opłata Produktowa
Opłaty środowiskowe bez tajemnic
Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy
Program Ochrony Środowiska w Powiecie Płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018
PRZECIWDZIAŁANIE szkodom powodowanym przez dziki w uprawach rolniczych
ŚCIEŻKI administracyjno-prawne dla Inwestorów zainteresowanych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych
Ulotka informacyjna ELEKTROODPADY - PROSTE ZASADY
Ulotka informacyjna „Zmieniam nawyki - nie klimat”
WYPALANIE traw i gruntów rolnych
Zakaz stosowania materiału siewnego GMO
Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat
XIV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
Biblioteki Gminne
Biblioteki Gminne
Wydawnictwa
Wystawy
Spotkania autorskie
Wydawnictwa kulturalne
Konkursy
Plan imprez organizowanych w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego
Fundusze europejskie 2014 - 2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego
Aktualności
Zapytania ofertowe
Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego
Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym
Zaproszenie na szkolenie JST
Zaproszenie na szkolenie mieszkańców
"Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 7 zadań w ramach projektu pn.” Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"
"Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania dotyczącego świadczenia usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej dla budek lęgowych przeznaczonych dla przedstawicieli fauny (popielicy, wiewiórki i nietoperzy) oraz awifauny (budki lęgowe typu A, B, D) z wytypowaniem potencjalnych miejsc ich montażu na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego ramach projektu pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i druk ulotek informacyjnych
Galerie
Płock
Święto samorządu w powiecie płockim
Dożynki Płockie 2011
Oceń najlepsze logo
Dożynki Dobin 2012
Spotkanie Noworoczne z Biskupem Płockim
XV Dożynki Powiatu Płockiego, 8 września 2013 r. Mała Wieś
Filmy
Gościnna Ziemia Płocka 1
Gościnna Ziemia Płocka 2
Życzenia Świąteczne Starosty Płockiego
Konwent Powiatów odnosi sukcesy
Starosta Płocki walczy o pogłębianie Wisły
Rozbudowa DPS w Brwilnie
Życzenia Wielkanocne
Mandaryna wspiera walke z cukrzycą.mp4
Pieniądze dla bezrobotnych
Wizyta Wicepremiera Waldemara Pawlaka na Ziemi Płockiej
Starostwo Powiatowe w Płocku- Wiadomości Listopad 2011
Starostwo Powiatowe w Płocku - Wiadomości Grudzień 2011
Starostwo Powiatowe w Płocku - Wiadomości styczeń 2012
Gminny Kurier Telewizyjny 01
Gminny Kurier Telewizyjny 02
Gminny Kurier Telewizyjny_3.mpg
Gminny Kurier Telewizyjny_4
Gminny Kurier Telewizyjny odc 3 cz 1
Gminny Kurier Telewizyjny odc 3 cz 2
Gminny Kurier Telewizyjny odc 3 cz 3
Zyczenia Starosta
Gminny Kurier Telewizyjny odc 4
GKT5
GminnyKurierTelewizyjny 5
Gminny Kurier Telewizyjny odc 6
GminnyKurierTelewizyjny_7
Gminny Kurier Telewizyjny8
GminnyKurierTelewizyjny 9
GminnyKurier Telewizyjny 10
Gminny Kurier Telewizyjny 11
Gminny Kurier Telewizyjny 12
GminnyKurierTelewizyjny 13
TADEUSZ GŁOWALA / Film dokumentalny - Oficjalny zwiastun
Gminny Kurier Telewizyjny 14
Gminny Kurier Telewizyjny 15
Gminny Kurier Telewizyjny 16
Starosta zyczenia
Gminny Kurier Telewizyjny 17
Gminny Kurier Telewizyjny 18
Goscinna Ziemia spot
REGATY ZEGLARSKIE ZAPOWIEDZ
Gminny Kurier Telewizyjny odc 22
Życzenia Świąteczne Starosty Płockiego Mariusza Bieńka
Projekt pn. - Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla przyszłości i teraźniejszości
Płocki Orszak Trzech Króli 06.01.2015 r. 1
Otwarcie drogi powiatowej Płock - Zągoty - Bonisław 09.01.2015 r.
Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego 03.02.2015 r.
Konkurs "Kwiat Powiatu" - Starosta Płocki Mariusz Bieniek
Konkurs "Kwiat Powiatu" - Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski
Walentynkowy koncert SERCE DLA JASIA - Formacja QUEST
Walentynkowy koncert SERCE DLA JASIA - Starosta Płocki Mariusz Bieniek
"Dzień w fotelu Starosty" - otwarcie Pracowni Weterynaryjnej w ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku
V Szkolne Targi Edukacji i Pracy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - 26 luty 2015 r.
Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych 26.02.2015 r.
„I Płocki Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym” 01.03.2015 r.
Nieruchomość na sprzedaż - Ciućkowo gmina Wyszogród
Płockie Targi Edukacyjne 2015 Starosta Płocki Mariusz Bieniek
VI Sesja Rady Powiatu w Płocku - Dzień Samorządu Terytorialnego 29.05.2015
Stop przemocy
Warsztat Terapii Zajęciowej "Jesteś potrzebny!" - Rękoczyny
Powiat Płocki partnerem programu Mistrz Mowy Polskiej
Zadaj pytanie
Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek
RSS
Mapa strony

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop