Podsumowanie projektu pn. „Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”

W dniu 24 lutego 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”. Spotkaniu patronował Starosta Płocki Michał Boszko. Organizatorem Konferencji był Wydział Rozwoju i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Płocku.

 510.jpg [300x225]

Inauguracja Konferencji przez Starostę Płockiego Michała Boszko


Do udziału w Konferencji zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta w Płocku, członków Zarządu Powiatu Płockiego, Wójtów Gmin, Władz Powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, radnych Powiatu Płockiego, przedstawicieli prasy, radia, Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku oraz pracowników Starostwa biorących udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.


Celem zasadniczym Konferencji było przedstawienie rezultatów i wskaźników osiągniętych w projekcie w postaci Raportu z badań ewaluacyjnych realizacji projektu „Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”. Raport przedstawiła Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy strukturalnych Anna Janiszewska.


Projekt „Wykwalifikowany pracownik-lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku” wdrażany był w okresie od września 2010 – lutego 2012. Jego celem było wzmocnienie potencjału Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności zasobów kadrowych urzędu oraz poprawa obsługi obywateli, poprzez wspieranie rozwoju, kompetencji urzędników oraz profesjonalizację świadczonych usług. Cel ten zamierzano osiągnąć poprzez skierowanie oferty szkoleniowej do pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku zawierającej trzynaście szkoleń: Prawo samorządowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Savoir-vivre w urzędzie, Komunikacja interpersonalna, Obsługa klienta, Wypalenie zawodowe, Negocjacje i mediacje, Rozwiązywanie konfliktów, Techniki radzenia sobie ze stresem, Studia podyplomowe z Administracji, Język angielski dla początkujących, Język angielski dla średniozaawansowanych, Język niemiecki dla początkujących. W szkoleniach udział wzięło 114 pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku.


Projekt skierowany był zarówno na wzmocnienie potencjału Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności zasobów kadrowych urzędu jak i poprawy obsługi obywateli poprzez wspieranie rozwoju, kompetencji urzędników. W ciągu tego okresu poprawiono jakość obsługi klientów poprzez: utworzenie Biura Obsługi Klienta, gdzie można m.in. uzyskać informację o ścieżce załatwienia sprawy urzędowej, złożyć dokumenty w celu przekazania ich do dalszej realizacji, przyjmowanie skarg i wniosków. Wdrożono system monitorowania jakości usług świadczonych w urzędzie poprzez wypełnianie ankiety badającej poziom zadowolenia klientów. Bieżąca analiza wyników pozwala na dostosowanie świadczonych usług do rzeczywistych potrzeb klientów urzędu.

 511.jpg [300x225]

 

Obok promocji projektu zrealizowanego przez Powiat Płocki na Konferencji odbyły się dwie prelekcje poświęcone przygotowaniu samorządów do nowego okresu finansowanego 2013-2020. Pierwsza poświęcona była „Uwarunkowaniom europejskiej polityki spójności w okresie 2014-2020”. Temat referował Pan Jarosław Komża przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. Drugi traktował o „Możliwościach pozyskania dotacji unijnych przez samorządy w nowym okresie programowania. Wykład poprowadziła p. Anna Gurmanowska przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku.

 

 

Pliki do pobrania:


Eurofundusze 2004-2013 podsumowanie pobierz
Możliwości pozyskania dotacji unijnych przez samorządy w nowym okresie programowania pobierz
Raport podsumowujący realizację projektu pobierz
Współpraca terytorialna w kontekście polityki spójnosci 2014-2020 pobierz

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop