Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty Uchwałą nr 66/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku w dniu 29 czerwca 2011 r.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Cele Programu


      Głównymi celami Programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program ma kształtować wśród mieszkańców powiatu płockiego postawę zrozumienia i akceptacji oraz traktowania osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego w sposób sprawiedliwy, pozytywny i z szacunkiem. Ma zapobiegać stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu chorych. Ponadto ma wskazać wszystkim osobom dotkniętym problemami psychicznymi, a także ich najbliższym, gdzie szukać pomocy, tym samym umożliwić chorym życie pełnią życia oraz odgrywanie pełnej roli w społeczeństwie.

     Cele główne Programu zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych i zawartych w nich zadań. Długofalowość programu umożliwi pełną realizację działań i przyniesie korzyści bezpośrednio osobom chorym. Program uwzględnia uwarunkowania powiatu płockiego oraz występujące i przewidywane potrzeby. Ponadto precyzuje oczekiwane efekty podejmowanych działań.

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop