Promocja Projektu

 

 projektg.jpg [496x702]

01.01.2013 r. - 30.06.2013 r. 

 

Promocja Projektu w Tygodniku Płockim

pobierz

Odwozy uczniów po zakończonych zajęciach

pobierz

Prezentacja realizacji Projektu podczas spotkania z rodzicami

pobierz

Transport uczniów biorących udział               w Projekcie 

pobierz

 

 

 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

 

Prezentacja wyników realizcji pierwszego naboru Projektu na zebraniu z rodzicami

 pobierz

Prezentacja wyników realizcji pierwszego naboru Projektu na Radzie Pedagogicznej

 pobierz

Promocja Projektu na spotkaniu Grupy Wymiany Doswiadczeń

 pobierz

Kontrola realizacji Projektu

 pobierz

Promocja Projektu - 10.10.2012 r.

 pobierz

Promocja nowego zadania: "Praktyki zawodowe i staże zawodowe"         podczas XVII SESJI RADY POWIATU               W PŁOCKU

 pobierz
Wizytówka powiatu płockiego - inwestycja   w lepszą przyszłość młodzieży  pobierz

Promocja Projektu w Tygodniku Płockim

 pobierz

Promocja Projektu w Biuletynie Samorządowym POWIAT PŁOCKI

 pobierz

 

 

 03.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

 

Tablica informacyjna Projektu

 pobierz
Spotkanie wychowawców klas                       z Koordynatorem Projektu  pobierz
Zapoznanie wychowawców klas                   z przebiegiem realizacji Projektu  pobierz
"Drzwi Otwarte"  pobierz
Szkolenie kadry zarządzającej

 pobierz

Wręczenie materiałów promocyjnych

pobierz

Wręczenie materiałów promocyjnych               i dydaktycznych

pobierz

Zajęcia wyrównawcze z matematyki               przy komputerach zakupionych ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 pobierz

Nowa sala dydaktyczna z jedenastoma stanowiskami komputerowymi

 pobierz

Kontrola realizacji zadań Projektu

pobierz

Podsumowanie realizacji Projektu                     do 30.06.2011 r. 

pobierz

Promocja Projektu podczas XIII Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012

pobierz

Promocja Projektu podczas spotkania              z rodzicami

pobierz

Promocja Projektu podczas spotkania               z nauczycielami

 pobierz

Promocja Projektu podczas spotkania               z partnerami społecznymi współpracującymi ze Szkołą

pobierz 

Promocja Projektu na posiedzeniu Komisji     ds. Społecznych

 pobierz 

Promocja Projektu podczas VIII SESJI RADY POWIATU W PŁOCKU

pobierz 

Promocja Projektu w Biuletynie Samorządowym POWIAT PŁOCKI

pobierz

Promocja Projektu w Tygodniku Płockim

pobierz

Promocja Projektu w Gazecie Wyborczej

pobierz

Monitorowanie podnoszonych umiejętności

pobierz

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop