Opis Projektu

 

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie”

 


Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz  kształtowanie kompetencji kluczowych w  Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013 r.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 750 Beneficjentów Ostatecznych z klas II,III i IV TZ,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z:
  - matematyki
  - informatyki
  - języka angielskiego   
 • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych w praktycznych sytuacjach zawodowych,
 • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły.

Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

 

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne:

 

 • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematyki. 
 • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych - TELC. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języków obcych.
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych. Obejmować będą m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. 
 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy. 
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs prawo jazdy kat B.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki - kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egzaminem - poziom Start. 
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs florystyczny zakończony certyfikatem. 
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego. 
 • Zajęcia „Spotkanie z paragrafem”.
 • Kurs księgowości komputerowej.

 

Uczniowie  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie uczestniczą  w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.


Zajęcia będą się odbywały głównie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Zakłada się możliwość prowadzenia zajęć w innych jednostkach, zgodnie z harmonogram Projektu.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 502 284,95 zł

z czego

-  85%  - 1 276 942,20 zł - Europejski Fundusz Społeczny

- 14,51% - 217 989,95 zł - wkład własny powiatu płockiego

- 0,49% - 7 352,80 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop