Opis Projektu

 

    

Projekt  

„Łatwiejszy start z lepszym zawodem”

 

     Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz  kształtowanie kompetencji kluczowych w  Technikum zawodowym przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013r.
     Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności  u 930 uczniów z klas II,III i IV T
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z:
  - matematyki
  - informatyki
  - języka angielskiego
 • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych w praktycznych sytuacjach zawodowych
 • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki
  regionu poprzez program rozwojowy szkoły

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

  • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematycznych.
  • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych.
  • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych.
  • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egzaminem - poziom Start.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – egzamin ECDL.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs chemizacyjny.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs florystyczny zakończony certyfikatem.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs baristy zakończony certyfikatem.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs animatora czasu wolnego - zakończony certyfikatem.
 • Nowe zadanie od 2012 roku: "Praktyki i staże zawodowe".

 

Uczniowie  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie uczestniczą  w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.


Zajęcia odbywają się w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej  w  Płocku


Całkowity koszt realizacji projektu 1 478 371,70 zł z czego:

 • 1 256 615,94 zł -  Europejski Fundusz Społeczny
 •    212 812,37 zł -  wkład własny powiatu płockiego
 •       8 943,39 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop