Opis Projektu

Projekt

"Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie"    

 

  Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013r.
      Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

 

Cele szczegółowe:

 •  podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 960 BO z klas II,III i IV TZSJŚ
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematyki, językowych i informatycznych
 • zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w praktycznych sytuacjach zawodowych
 • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły

 

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

 • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematycznych
 • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych
 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs chemizacyjny
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs baristy zakończony certyfikatem
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs animatora czasu wolnego- zakończony certyfikatem
 • Kurs agroturystyki

 

 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

 

Zajęcia będą się odbywały w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

 

Całkowity koszt realizacji projektu 1 740 394,70 zł 

 • 85% 1 497 335,50 zł  Europejski Fundusz Społeczny
 • 15% - 261 059,20 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop