Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w ramach Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Otolińska 21 (pok. 519), 09 – 400 Płock.

Kierownik Biura – Jan Jerzy Ryś
tel. +48 (24) 267 – 67 – 88
fax +48 (24) 267 – 67 – 66

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura.

Dyżurni PCZK :

Agnieszka Robak,

Cezary Idzik,

Leszek Kapela,

tel. kom. 608 – 598 – 069
tel. +48 (24) 267 – 67 – 13, + 48 (24) 267 – 67 – 87;
fax +48 (24) 267 – 67 – 66,

Pokoje:

Biuro - 512, 513

PCZK 519

e-mail: zk@powiat.plock.pl

Godziny pracy:

W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pełnione są całodobowe dyżury, wg. ustalonego na każdy kolejny miesiąc grafiku dyżurów, w czasie których przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach kryzysowych mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu.

Zakres działania :

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przypływu informacji na potrzeby Zarządzania Kryzysowego,
 • współdziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Rodzinny plan przeciwpowodziowy

Pobierz załącznik

Zalecenia na wypadek powodzi

Pobierz załącznik

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop