Ścieżkami Tradycji w Bronowo Zalesie

„Ścieżkami Tradycji w Bronowo Zalesie”

 

Źródło finansowania:

 

PO KL,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 

Wartość projektu PLN: 49.981,00 zł

Wkład Powiatu: -

Wnioskowana dotacja: 49.981,00 zł

 

Realizacja projektu:

Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej w Bronowie-Zalesiu. Świetlica ma posłużyć odbudowaniu regionalnych tradycji, historii legend, obyczajów. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z:

 • wiedzy o regionie,
 • gwary mazowieckiej,
 • z tańca i pieśni ludowych,
 • legend i historii, 
 • tradycji i obyczajów ludowych

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop