Chcemy więcej

„Chcemy więcej”

 

Źródło finansowania:

 

PO KL,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 

Wartość projektu PLN: 49.992,00 zł

Wkład Powiatu: 0 PLN

Wnioskowana dotacja: 49.992,00 zł

 

Realizacja projektu:

Celem projekt jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji z matematyki 14 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie i Zawodowej Rodzinie Zastępczej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez :

 • organizacje zajęć wyrównawczych z matematyki dla wychowanków RDD i ZRZ,
 • organizację festynu „Matematyka inaczej”
 • wyjazd edukacyjny do Torunia.

Projekt zakończony.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop