Język obcy drzwiami do kariery zawodowej

„Język obcy drzwiami do kariery zawodowej”

 

Źródło finansowania:

PO KL,

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Wartość projektu PLN: 626 196,08

Wkład Powiatu: 0 PLN

Realizacja projektu:

Projekt oczekuje na ocenę.

Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji językowych z zakresu j.angielskiego i nabycie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy przez uczniów Technikum przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

 • wzmocnienie w grupie docelowej umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,
 • rozszerzenie znajomości słownictwa j. angielskiego z zakresu profilu kształcenia wśród członków grupy docelowej
 • nabycie przez uczniów umiejętności przygotowania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę
 • nabycie przez uczniów umiejętności wyszukiwania ofert pracy w zagranicznych firmach na terenie Polski,
 • rozszerzenie kompetencji językowych związanych z uczestnictwem w rozmowie rekrutacyjnej odbywającej się w j. angielskim,
 • nabycie przez uczniów wiedzy dot. Zakładania własnej działalności gospodarczej w oparciu o wzorce i dotacje unijne.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze szkołą językową MERIDIUM. (Turek)

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop