Wchodzę na rynek pracy

„Wchodzę na rynek pracy”

 

Źródło finansowania:

PO KL, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wartość projektu PLN: 279 716,00 zł

Wkład Powiatu: 0 PLN

Realizacja projektu:

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt jest specjalistycznym programem rozwojowym skierowanym do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZS w Gąbinie. Jest on skierowany do uczniów o obniżonych zdolnościach interpersonalnych i społecznych, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa. Projektem objętych zostanie 32 uczniów. W ramach projektu zaplanowano:

 • warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych

 • warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Internetu w poszukiwaniu pracy

 • indywidualne konsultacje z młodzieżą - wspierające działania realizowane w trakcie warsztatów i szkoleń

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze szkołą językową LEADER SCHOOL – s.c. (Gostynin) .

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop