Wiedza naszym kapitałem

„Wiedza naszym kapitałem”

 

Źródło finansowania:

PO KL,

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Wartość projektu PLN: 2 026 887,20

Wkład Powiatu: 64 259,20

Wkład własny niefinansowy

Wnioskowana dotacja: 1 962 628

 

Realizacja projektu:

Projekt oczekuje na ocenę.

Głównym celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w 3 Liceach Ogólnokształcących w Powiecie Płockim: LO w Gąbinie, LO w Staroźrebach, LO w Wyszogrodzie m.in. poprzez:

 1. rozwijanie wiedzy i umiejętności ucz., a także ich zainteresowań i uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki, biologii i chemii

 2. podwyższenie poziomu wiedzy z matematyki, informatyki i j. rosyjskiego

 3. podwyższenie poziomu wiedzy z j. angielskiego i j. niemieckiego oraz rozszerzenie znajomości słownictwa w ramach ww. języków

 4. wzmocnienie w grupie docelowej umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Realizacja projektu przewidziana jest od września br., przez 24 miesiące.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop