Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku

„Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”

 

Źródło finansowania:

PO KL, Priorytet V Dobre Rządzenie,

poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Wartość projektu PLN: 680 733,63

Wkład Powiatu: 71 846,25

Wkład własny niefinansowy

Wnioskowana dotacja: 608 887,38

 

Realizacja projektu:

Celem projektu była poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Płocku poprzez przeszkolenie 80 pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w 10 szkoleniach kierunkowych oraz wypracowanie i wdrożenie „Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku”.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia w zakresie:

 • kodeksu postępowania administracyjnego

 • prawa samorządowego

 • Savoir – vivre w urzędzie

 • komunikacji interpersonalnej

 • obsługi klienta

 • wypalenia zawodowego

 • negocjacji i mediacji

 • rozwiązywania konfliktów

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem

Ponadto :

 • studia podyplomowe w zakresie prawa administracyjnego
 • kursy językowe

Projekt zakończony.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop