INARMA – Wspólne podejście do zarządzania ryzykiem powodziowym w skali podregionalnej

„INARMA – Wspólne podejście do zarządzania ryzykiem powodziowym w skali podregionalnej”

 

Źródło finansowania:

Program operacyjny EUROPA ŚRODKOWA

 

Wartość projektu PLN:  1 061 553,19 €

Wkład Powiatu:  242 553,19 €

Wnioskowana dotacja:

Dofinansowanie EFRR - 840 420,21 €

w tym dla powiatu Płockiego - 206 170,21 €

Realizacja projektu:

Projekt dotyczy stworzenia wspólnego system operacyjnego, którego celem będzie zmniejszenie szkód wywołanych powodziami w skali podregionalnej.

Główne działania w projekcie dla Powiatu Płockiego:

 1. Opracowanie interaktywnej mapy zagrożenia powodziowego zawierającej następujące warstwy:

  - urządzenia technicznej ochrony przed powodzią wraz z określeniem ich parametrów technicznych, instrukcjami eksploatacji oraz dokumentacja fotograficzna,

  - zasięg powodzi, głębokość wody po przerwaniu wałów przeciwpowodziowych,

  - czas zalewu poszczególnych części doliny w różnych wariantach,

  - dokonanie prognozy w realnym czasie poprzez dostosowanie go do aktualnego stanu z godziny na godzinne.

 2. Opracowanie interaktywnej mapy ryzyka powodziowego

 3. Wykonanie selektywnego alarmowania i ostrzegania mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią w poszczególnych miejscowościach

 4. Prowadzenie szkoleń i konsultacji społecznych służących do informowania społeczeństwa w zakresie zagrożenia powodziowego.

 5. Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej odnośnie zmniejszenia ryzyka utraty dorobku całego życia i zabezpieczenia bliskich.

 6. Przeprowadzenie ćwiczeń i konferencji poświęconej zapobieganiem powodzi i zmniejszeniem skutków zdarzeń losowych.

Projekt w trakcie realizacji.

 

Zapytania ofertowe

Treść zapytania Data publikacji Załącznik
Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności
 13.05.2011 pobierz


Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop