Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu – Projekt BW

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu – Projekt BW”

 

Źródło finansowania:

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,

Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza

 

Wartość projektu PLN: 2 106 685

Wkład Powiatu: 274 785

Wnioskowana dotacja: 1 831 900

Realizacja projektu:

Planowana realizacja projektu:

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany przy współudziale samorządów gminnych, powiatowych i woj. mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu – 180 mln, w tym:

dotacja unijna 153 mln

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop