Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie

logotyp.png [300x38]

dla rozwoju Mazowsza

„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie”

Źródło finansowania:

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

Wartość projektu PLN: 3 086 425,66

Wnioskowana dotacja PLN:  2 412 635,21

Beneficjent: Powiat Płocki

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Realizacja projektu:

Jednym z najbardziej kompleksowych zadań zrealizowanych przez powiat płocki jest projekt „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”. Była to inwestycja, której realizację rozpoczęto w marcu 2009 r. zakończono w lipcu 2014 r. Wartość projektu to  3 086 425,66 zł, z czego 85% środków kwalifikowalnych pochodzi z EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Projekt polegał na dobudowaniu do istniejącego domu mieszkalnego nowego skrzydła. Zakładał wykonanie wszystkich prac przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych
i wykończeniowych.

 W dobudowanej części zlokalizowane zostały wszystkie funkcje użytkowe DPS: kuchnia, stołówka, pomieszczenia do prania, rehabilitacji medycznej i ogólnorozwojowej, terapii zajęciowej i obsługi administracyjnej. Na najniższym poziomie zaplanowano punkt pralniczy, zaplecze kuchenne, warsztat konserwatorów, magazyny ogrodnika, stolarza i ślusarski. W części przyziemia zaplanowano urządzenie jadalni, kuchni głównej, dwóch zmywalni, wydawalni posiłków, magazynu jaj i mięsa, magazynu produktów suchych, magazynu naczyń, windy towarowej, komunikacji, klatki schodowej. Na I piętrze, w części dobudowanej zlokalizowane zostały gabinety rehabilitacji medycznej i ogólnorozwojowej, gabinet dyrektora, księgowość, sala narad i szkoleń, biuro kierownika administracyjnego, WC i przestrzeń komunikacyjna. Na poddaszu znajdują się: pomieszczenia terapii manualnej, malarskiej, bukieciarskiej i pracownia komputerowa. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie do pomieszczeń funkcyjnych.

Planowana realizacja projektu:

Od 02.03.2009 r. do 31.07.2014 r.
Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania DPS poprzez podniesienie warunków socjalno-bytowych mieszkańców, podniesienie zakresu i jakości świadczonych usług.

enia

dsc09140.jpg [300x225]
dsc09131.jpg [300x225]
dsc09119.jpg [300x225]

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop