Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  esp.jpg


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 Starostwo Powiatowe w Płocku uruchomiło Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP, Załóż Konto
 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1.   Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego

      dokumentu

      on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.   Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pn – czw. w godz. 7 30 - 15 30 ,
      pt w godz. 7 30 - 17 00 ) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 212 przy

      ul. Bielskiej 59 w Płocku na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1.   Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

 • * txt, doc, rtf, odt, pdf – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne
 • * xls, ods,csv – arkusze kalkulacyjne
 • * gif, tif (tiff), jpg (jpeg) – dokumenty graficzne,
 • * zip, rar, arj – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

2.   Wielkośc wszystkich załączników dołaczonych do jednego formularza

      (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

3.   Dokumnety lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą

       automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

 

Instrukcje dotyczące wysyłania dokumantów, podpisywania itp. znajdują się na stronie ePUAP.

 

 

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop