Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek

 

rpo_wm_2014_2020_m_1jpg [2000x174]

Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu

pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

W ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla jego uczestników i uczestniczek zorganizowano kolejne z zadań wyjazdowych – Warsztaty z autoprezentacji. W dniach 14-15 września 2017 r. warsztaty zorganizowano dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast w terminie 21 – 22 września 2017 r. uczestnikami warsztatów było 30 osób, wychowankowie i wychowanki przebywający w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą w wieku 15 – 25 lat. Szkolenia odbyły się w Centrum Konferencyjno-Hotelowym FORT w Warszawie, a przeprowadzili je trenerzy z firmy CSW DELTA Jakub Błaszczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy zadbali o atmosferę sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń między uczestnikami, ale przede wszystkim pomogli im w zdobyciu nowych umiejętności. Celem warsztatów było: • rozwinięcie umiejętności autoprezentacji, • poznanie swoich mocnych stron, • nauka kierowania wywieranym wrażaniem tak, aby wypaść jak najlepiej, • zapoznanie z technikami redukującymi stres, • zdobycie wiedzy na temat wystąpień publicznych, prezentacji, sposobów radzenia sobie z tremą, • przećwiczenie umiejętności prezentowania siebie na forum, • przekazanie praktycznych porad z zakresu: podstawowych zasad odnoszących się do dobrych manier, etykiety, obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich, reguł grzecznościowych, a także dbania o swój zewnętrzny wizerunek, w tym przekazanie wiedzy na temat typów skóry i jej pielęgnacji, zasad doboru makijażu i odpowiedniego stroju do różnych sytuacji. W celu wzmocnienia nabytych przez uczestników i uczestniczki kompetencji z zakresu autoprezentacji, w ramach warsztatów zorganizowano wyjścia do warszawskich teatrów na spektakle teatralne. Grupa wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej obejrzała przedstawienie w Teatrze Komedia pt.: „Pierwsza randka”, a uczestnicy i uczestniczki z niepełnosprawnością wraz z opiekunami obejrzeli spektakl pt. „Pomoc domowa” w Teatrze Och-Teatr.

Opracował: Realizator Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop