Gmina Staroźreby

 

Urząd Gminy w Staroźrebachh_starozreby.png

 

Wójt Gminy Józef Stradomski

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

tel. +48 (24) 266-30-80

fax. +48 (24) 266-30-99

e-mail: gmina@starozreby.pl

www: http://www.starozreby.pl

 

Gmina Staroźreby położona jest na terenie krainy Mazowiecko-Podlaskiej, w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Gmina zajmuje powierzchnię 137,55 km2 i zamieszkuje ją 7640 osób.
Podzielona jest na 37 sołectw. Największym skupiskiem ludności są dwie miejscowości: Staroźreby i Nowa Góra. Przez Gminę przebiegają droga krajowa nr 10 relacji Warszawa-Toruń oraz wojewódzka nr 567 Płock- Góra.
Gmina Staroźreby to typowa gmina rolnicza z liczbą gospodarstw rolnych – 123.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 247 podmiotów gospodarczych

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 

Na terenie gminy Staroźreby znajduje się 42 obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, z tego:

 • 6 zabytków nieruchomych
 • 36 zabytki ruchome (13 obiektów w kościele p.w. św. Jakuba w Górze i 23 obiekty w kościele p.w. św. Onufrego w Staroźrebach)

Zabytki znajdują się w następujących miejscowościach:


Staroźreby

 • Kościół  Św. Onufrego – poł XX w. wraz z ruchomym wyposażeniem, dzwonnica – koniec XIX w.
 • zajazd wzniesiony w I poł XIX w.
 • zespól pałacowy – pałac XVII-XIX w., brama wjazdowa- II poł.  XIX w., park – pocz. XIX w.

Góra Nowa

 • zespół kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba z 1723 r. , dzwonnica z końca XIX w.
 • zespół dworski, dwór z końca XIX w., park z I poł. XIX w.

Bromierzyk

 •  zespół dworski, dwór z pocz . XX w., - młyn- spichlerz z pocz. XX w., park z pocz. XX w.

Bromierz

 • zespół dworski, dwór, park z pocz. XX w.

Bylino

 • młyn wodny z pocz. XX w.

 

 

NASZYM SUKCESEM:

 • Zwodociągowanie gminy w 100%.
 • Bodowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Staroźreby i Nowa Góra.
 • W trakcie realizacji budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby.
 • Budowa boiska do piłki nożnej oraz ogrodzenia na stadionie w Staroźrebach.
 • Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo- Góra.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby.
 • Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
 • Remont Szkoły Podstawowej w Przeciszewie.
 • Zakup nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Smardzewie.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach.
 • Modernizacja dróg i chodników gminie Staroźreby.
 • Wiaty przystankowe PKS.
 • Budowa oświetlenia ulicznego.

 

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 

 • Mała retencja w Staroźrebach.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 • Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Nowa Góra.
 • Przebudowa dróg gminnych.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra.
 • Budowa punktów świetlnych.
 • Budowa placów zabaw przy szkołach w gminie Staroźreby.
 • Przedszkole.
 • Turbiny wiatrowe.
 • II nitka gazociągu przez Gminę Staroźreby.

 

 

 

starozreby_z_lotu_ptaka.jpg
1s.jpg
2s.jpg
3s.jpg
    Zwodociągowanie gminy w 100%.
    Bodowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Staroźreby i Nowa Góra.
    W trakcie realizacji budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby.
    Budowa boiska do piłki nożnej oraz ogrodzenia na stadionie w Staroźrebach.
    Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo- Góra.
    Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby.
    Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
    Remont Szkoły Podstawowej w Przeciszewie.
    Zakup nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
    Remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Smardzewie.
    Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach.
    Modernizacja dróg i chodników gminie Staroźreby.
    Wiaty przystankowe PKS.
    Budowa oświetlenia ulicznego.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop