Gmina Brudzeń Duży

 

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

                                                                                     

Wójt Gminy Andrzej Dwojnych

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

tel. +48 (24) 260-40-81

e-mail: ug_brudzen@interia.pl

www: http://www.brudzen.pl/

BIP: www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Gmina Brudzeń Duży położona jest w zachodniej części powiatu płockiego. Jej powierzchnia wynosi 162 km2, liczbie mieszkańców - 7742 osoby.


Pierwsze wzmianki pisane o Brudzeniu pochodzą z XIV w. Atrakcją gminy jest Brudzeński Park Krajobrazowy i jego otulina. Przebiega tu również pieszy szlak turystyczny Nr 1a im. Bolesława Krzywoustego. Na trasie szlaku - piękne widoki doliny Skrwy Prawej. Na uwagę zasługuje bogaty świat roślinny i zwierzęcy. Symbolem parku jest występująca tu masowo śnieżyczka przebiśnieg.

 

Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych. Są to głównie obiekty sakralne, młyny wodne, dwory.

 

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 • Rokicie - Kościół pw. św. Małgorzaty murowany z 1310 r.; dwór murowany z początku XX w.

 • Bądkowo Kościelne - Kościół pw. św. Szczepana z lat 1781-1790.; dzwonnica murowana z 1926 r.

 • Siecień - Kościół pw. św. Józefa murowany z 1584 r.; zespół dworski i spichlerz murowany z lat 1911-1920.; park z początku XX w.

 • Sikórz - Kościół pw. św. Trójcy murowany z lat 1911-1920; kaplica cmentarna drewniana z pol. XIX w.; dwór murowany z poł. XIX w.; park z 1930 r.

 • dwory murowane w Główinie, Winnicy, Brudzeniu, Karwosiekach Cholewicach, Rembielinie wraz z pozostałościami zabytkowych parków,

 • drewniane młyny wodne w Bądkowie Rochnach, Janoszycach (1880-1890), Turzy Małej (II pol. XIX w.) i Radotkach (pocz. XX w.),

 • zagroda wiejska w Murzynowie,

 • dom młynarza w Cierszewie.

 

NASZYM SUKCESEM: 

 

 • wybudowanie szkoły podstawowej, gimnazjum i sali gimnastycznej w Siecieniu, podniesienie poziomu nauczania w związku z wyposażeniem szkół w sprzęt informatyczny i troska o podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,

 • zwodociągowanie 11 wsi w gminie,

 • dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Brudzeniu,

 • wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Brudzeniu,

 • telefonizacja gminy,

 • poprawa przejezdności dróg / położenie asfaltu na 4,60 km,

 • wybudowanie mostu na rzece “Skrwa” w Sikorzu,

 • modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody,

 • modernizacja chodników dla pieszych w Brudzeniu oraz wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy cmentarzu w Sikorzu,

 • rozwój budownictwa mieszkaniowego w Brudzeniu, Bądkowie Kościelnym, Siecieniu i Murzynowie,

 • zwiększenie lesistości,

 • dobra współpraca z inwestorami w celu wykorzystania walorów przyrodniczo - krajobrazowych gminy.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • rosnące bezrobocie i dalsze ubożenie społeczeństwa,

 • właściwe wykorzystanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych gminy.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • budowa Szkoły podstawowej i gimnazjum w Brudzeniu Dużym

 • podniesienie poziomu usług medycznych (poprawa bazy),

 • zmniejszenie skali bezrobocia poprzez organizowanie robót publicznych i inne formy pomocy,

 • dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej na wsi:

  • dokończenie wodociągowania,

  • rozbudowa kanalizacji,

  • modernizacja dróg,

 • rozwój osadnictwa na terenach nadwiślańskich i innych ciekawych w gminie,

 • zalesienia gruntów marginalnych.

 

brudz1.jpg
Skrwa Prawa
brudz2.jpg
Kościół pw. św. Małgorzaty w Rokiciu
brudz3.jpg
Ośrodek jeździecki w Cierszewie

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop