Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - zmiana zadania

ZMIANA ZADANIA W RAMACH  AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

W projekcie przewidziano do realizacji:

- warsztaty z psychologiem tj. trening komunikacyjny, których celem jest podniesienie kompetencji interpersonalnych i społecznych 45 uczestników projektu wraz z otoczeniem (łącznie dla 90 osób),

- piknik integracyjny, którego celem jest zwiększenie integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 45 uczestników projektu wraz z otoczeniem (łącznie dla 100 osób),

- w związku ze zmianami w projekcie zrezygnowano z organizacji forum dla osób z niepełnosprawnością na rzecz przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego (terapia psychologiczna z elementami coachingu) dla 17 wychowanków pieczy zastępczej i 8 osób z niepełnosprawnością.

Zmiana zadań w harmonogramie zadaniowym projektu prezentującym główne etapy projektu:

 • Działania rekrutacyjne
 • Opracowanie ścieżki reintegracji
 • Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Piknik integracyjny
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zmieniono zadanie polegające na organizacji forum osób z niepełnosprawnością na rzecz przeprowadzenia indywidulanego poradnictwa na rzecz uczestników projektu
 • Warsztaty z autoprezentacji
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Panel konsultacyjno-doradczy, wprowadzono modyfikację nazwy zadania
 • Wypłata świadczeń i zwrot kosztów dojazdu, wprowadzono nowe zadanie do projektu

 Wprowadzone zmiany w projekcie wymagały wydłużenia okresu jego realizacji od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

 Pozostałe informacje dot. projektu nie ulegają zmianie.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop