Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - piknik integracyjny

 

rpo_wm_2014_2020_m_1jpg [300x26]

Piknik integracyjny

27 czerwca 2017 roku na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą w Płocku odbył się piknik integracyjny dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą oraz 15 osób z niepełnosprawnością z otoczeniem. Piknik zorganizowano w ramach zadań Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Organizator pikniku – firma RECON Paweł Jabłoński z Płocka – zapewnił uczestnikom smaczny poczęstunek, nagrody i gadżety oraz  liczne atrakcje i wspólne zabawy m.in.:

 • zabawy rozrywkowo-integracyjne m.in.: narty 5-osobowe, walki gladiatorów, mega twister, skoki w workach, przeciąganie liny, bieg na wycieraczkach, wyścig na skrzynkach,
 • turniej piłkarzyków stołowych,
 • foto przebieralnię, czyli specjalne miejsce ze ścianką do robienia zdjęć z rekwizytami, dzięki którym każdy z uczestników mógł się przebrać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie,
 • zabawę przy muzyce i karaoke,
 • warsztaty wyrobu własnej biżuterii i mydełek glicerynowych.

Zorganizowanie pikniku integracyjnego umożliwiło uczestnikom Projektu rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, integrację i zwiększenie ilości kontaktów interpersonalnych, poprawę relacji z najbliższym otoczeniem oraz wymianę doświadczeń i możliwość nawiązywania więzi z najbliższymi.

 Opracował Realizator Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku


Dokumentacja fotograficzna

Piknik integracyjny

27.06.2017 r.

do pobrania

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop