Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - warsztaty

rpo_wm_2014_2020_m_1jpg [300x26]

 „Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”

dla osób z niepełnosprawnością

W dniach 22-23 maja 2017 r. przeprowadzono drugi etap „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”, które tym razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów w ramach Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”.

Warsztaty odbyły się w Hotelu „Kawallo” w miejscowości Leonów, gmina Słubice.

Osoby z niepełnosprawnością wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistki w dziedzinie psychologii – panią Magdalenę Mućka i panią Klaudię Pawicką,  i doradztwa zawodowego – panią Bogumiłę Gołębiewską i panią Annę Sulkowską.

Prowadzące warsztaty zapoznały uczestników z tematyką:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • metod rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem,
 • budowania prawidłowego obrazu własnej osoby jak również kształtowania umiejętności współdziałania w grupie,
 • kompetencji zawodowych,
 • analizy rynku pracy w zakresie poszukiwania zatrudnienia oraz metod poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • nauki pisania CV i listu motywacyjnego.

Uczestnikom zapewniono również możliwość integracji w czasie wolnym po warsztatach.

Opracował Realizator Projektu: Powiatowe Centrum

 

Dokumentacja fotograficzna

„Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”

dla osób z niepełnosprawnością

22-23 maja 2017 r

do pobrania

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop