Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - zaczynamy

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” – zaczynamy !

W dniach 11-12 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku  rozpoczęło realizację zadań w projekcie pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”  współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Powiat Płocki.

Projekt zakłada wsparcie dla 45 osób kobiet i mężczyzn wraz z otoczeniem – 45 osób (łącznie 90 osób) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu płockiego w województwie mazowieckim, tj. dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością.

Podstawowym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszym etapem realizacji zadań było zorganizowanie „Warsztatu podnoszącego kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla wychowanków zastępczych form opieki w wieku 15-25 lat. Warsztat odbył się w dniach 11-12 maja 2017 r. we wsi Leonów w gminie Słubice w powiecie płockim. Warsztaty przeprowadziła kadra specjalistów doradcy zawodowi: pani Anna Terebińska i pani Bogusława Chylińska i psychologowie: pani Anna Zawadzka i pan Janusz Kuśmierczyk.

Psychologowie  zapoznali uczestników z tematyką dotyczącą m. in. komunikacji interpersonalnej, metod rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem, budowania prawidłowego obrazu własnej osoby jak również kształtowania umiejętności współdziałania w grupie. Warsztaty z doradcami zawodowymi dotyczyły kompetencji zawodowych, analizy rynku pracy w zakresie poszukiwania zatrudnienia oraz metod poszukiwania zatrudnienia, nauki pisania CV i listu motywacyjnego. Podczas warsztatu został również przeprowadzony test kompetencji uczestników.

Uczestnicy warsztatu mieli także możliwość na integrację podczas meczu piłki nożnej i gry w bilard, ćwiczeń na siłowni na świeżym powietrzu oraz  spacerów w pobliskim lesie.

Kolejnym etapem realizacji zadań projektu będzie „Warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla 15 osób z niepełnosprawnością z 10 opiekunami, który zostanie zorganizowany w dniach 22-23 maja 2017 r.

Opracował Realizator Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

 

Dokumentacja fotograficzna

„Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”

dla wychowanków zastępczych form opieki

11-12 maja 2017 r.


do pobrania

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop