Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym

logotypyjpg [300x101]

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym

dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Termin nadsyłania prac: do 26 maja 2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego – konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego.
 2. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz – konkurs zespołowy - dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.

NAGRODY

1. Jury nagrodzi autorów najlepszych fotografii przyznając nagrodę rzeczową oraz dyplom.

1.1.Laureaci konkursu indywidualnego – 18 laureatów:

Kategoria: szkoły podstawowe

 • kategoria flora – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria fauna – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria krajobraz – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet

Kategoria: szkoły średnie

 • kategoria flora – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria fauna – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria krajobraz – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce – tablet

1.2.Laureaci konkursu zespołowego – 6 laureatów (nagrody dla szkół):

Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce - telewizor,

II miejsce – np. aparat,

III miejsce - aparat,

Kategoria:  szkoły średnie

I miejsce - telewizor,

II miejsce – np. aparat,

III miejsce – aparat.

2. Dodatkowo Jury przyzna 30 wyróżnień autorom fotografii;

 • nagrody dla uczniów  szkół podstawowych i średnich - dysk zewnętrzny – łącznie
  30 sztuk.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymają dyplomy.

4. RCEE w Płocku oraz w innych dostępnych portalach społecznościowych.

5. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Płockiego,

 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop