Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu projektu wdrożeniowego na budowę systemu ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego w ramach projektu pn. „ Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płockim” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPOWM 2014-2020)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze

*            *            *            *

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu projektu wdrożeniowego na budowę systemu ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego w ramach projektu  pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płockim" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop