Aktualności

Dnia 24 czerwca 2016 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który reprezentował Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Powiatem Płockim, w imieniu którego występowali Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki oraz Pani Iwona Sierocka Wicestarosta.

Umowa dotyczy dofinansowania projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka Przyjazna Środowisku Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia br. i potrwa do 31 grudnia 2017 roku.

Liderem projektu jest Powiat Płocki.

Partnerami w projekcie są gminy Powiatu Płockiego, w szczególności:

1. Gmina Bodzanów

2. Gmina Bulkowo

3. Gmina Mała Wieś

4. Gmina Nowy Duninów

5. Gmina Słupno

6. Gmina Stara Biała

7. Gmina Staroźreby

8. Gmina i Miasto Wyszogród        

Wartość projektu  - 470 765,63 PLN

Dofinansowanie   - 344 977,05 PLN

Wkład własny       - 125 788,58 PLN

podpisaniejpg [300x200]
podpisanie_1jpg [300x200]

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop