"Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania dotyczącego świadczenia usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej dla budek lęgowych przeznaczonych dla przedstawicieli fauny (popielicy, wiewiórki i nietoperzy) oraz awifauny (budki lęgowe typu A, B, D) z wytypowaniem potencjalnych miejsc ich montażu na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego ramach projektu pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop