PROGRAM WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

 obraz1.jpg [218x69]obraz5.jpg [260x88]

 

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

 

Program współpracy z pracodawcami


   W ofercie projektu znalazły się również staże zawodowe, które zostały zorganizowane dla 60 uczniów. Każdy z uczestników odbył 160 godzin stażu przez 4 tygodnie.

  Stażyści mieli zapewniony darmowy transport w obie strony, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz odzież ochronną.  Ponadto każdy stażysta otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto.

  Nad całością przebiegu zadania czuwał opiekun stażu.

  Realizacja programu staży służyła uzyskaniu umiejętności i praktyki w przedsiębiorstwach ściśle związanych z danym kierunkiem kształcenia, rozwojowi kompetencji zawodowych i wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce.

 

  Realizacja zadania umożliwiła budowę i utrzymanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami z terenu subregionu płockiego.

 

 

 dsc_0307.jpg [300x200]dsc_0305.jpg [300x316]

 

 

 

 

   Program współpracy z pracodawcami realizowany był także poprzez organizację wyjazdów branżowych.  Umożliwiły one uczniom poznanie nowych rozwiązań technologicznych i nawiązanie współpracy z pracodawcami, ponadto wzmocniły motywację do nauki.

   Uczniowie mieli zapewniony transport i wyżywienie.

           

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop