PROGRAM WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

 obraz1.jpg [218x69]obraz5.jpg [260x88]


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!


Program współpracy z pracodawcami

 

  W ofercie projektu znalazły się również staże zawodowe, które zostały zorganizowane dla 60 uczniów. Każdy z uczestników odbył 160 godzin stażu przez 4 tygodnie.

   Stażyści mieli zapewniony darmowy transport w obie strony, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz odzież ochronną.  Ponadto każdy stażysta otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto.

Nad całością przebiegu zadania czuwał opiekun stażu.

   Realizacja programu staży służyła uzyskaniu umiejętności i praktyki w przedsiębiorstwach ściśle związanych z danym kierunkiem kształcenia, rozwojowi kompetencji zawodowych i wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce.

 

   Realizacja zadania umożliwiła budowę i utrzymanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami z terenu subregionu płockiego.

 

 dsc_0013.jpg [198x132]dsc_0028.jpg [300x133]

 

 

 dsc_0002.jpg [300x293]dsc_0004.jpg [300x226]

 

 

 dsc_0007.jpg [300x387]dsc_0041.jpg [300x229]dsc_0038.jpg [300x200]

 

 

dsc_0045.jpg [300x200]

 

   Program współpracy z pracodawcami realizowany był także poprzez organizację wyjazdów branżowych.  Umożliwiły one uczniom poznanie nowych rozwiązań technologicznych i nawiązanie współpracy z pracodawcami, ponadto wzmocniły motywację do nauki.

   Uczniowie mieli zapewniony transport i wyżywienie.

   20 stycznia dwudziestoosobowa grupa uczniów wraz z opiekunem uczestniczyła w wyjeździe branżowym do Autoryzowanego Dealera Nr 56 Car Company w Warszawie.

   Kolejny wyjazd branżowy odbył się 20   lutego 2015 r.  Jego celem było  zwiedzanie hoteli w Warszawie, zapoznanie się z ich  strukturą organizacyjną,  funkcjonowaniem recepcji,  wystrojem pokoi, restauracją hotelową oraz działalnością kuchni. W wyjeździe uczestniczyła grupa dwudziestu dwóch uczniów.

   10 kwietnia 2015 r.  odbył   się wyjazd  branżowy  dla  grupy  osiemnastu  uczniów  na Targi Motor Show do Poznania. Celem i założeniem  programowym było zwiedzanie wystaw, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w motoryzacji, udział w OTWS 2015.

 

           

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop