POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU W II KWARTALE 2015 ROKU


obraz1.jpg [218x69]obraz5.jpg [260x88]


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!


Zwiększanie umiejętności w obszarach kluczowych

 

Zakończonorealizację zajęć dodatkowych z:

- matematyki. W  sumie  z  tej   formy  wsparcia korzystało 30 uczniów. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe w formie PenDrive - 30 szt.. Łącznie przeprowadzono 90h zajęć.

 

-  języka angielskiego. Skorzystało z nich 20 uczniów. Wszyscy otrzymali     materiały szkoleniowe w postaci słowników. Łącznie przeprowadzono 60h zajęć.

 

- ECDL-START z egzaminem końcowym. Zajęcia trwały od marca do maja 2015 r.   Zrealizowano   łącznie  45h zajęć zakończonych egzaminem. Wszyscy z 10 uczniów biorących udział  w  zajęciach    otrzymali zaświadczenie o  ukończeniu  kursu. Uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne (skrypt, notatnik, długopis).

Specjalista ds. obsługi szkoleń prowadził bieżący monitoring powyższych szkoleń.

 

Kursy, szkolenia zawodowe

 

Zakończono realizację:

 

-  Kursu  Carving, który odbył się w dniach 30 i  31 maja  2015r. Zrealizowano 10h zajęć. W    spotkaniach udział wzięło 10  osób. Uczniowie  otrzymali materiały szkoleniowe. Zapewnione zostało wyżywienie i transport.

 

- Kursu  Operator  kombajnu zbożowego.  Zajęcia  trwały  od  marca do  kwietnia  2015r.,     obejmowały część  teoretyczną i praktyczną. Wzięło w nich udział 10 os. Zrealizowano łącznie 52 h kursu. Uczniowie otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zapewnione zostało wyżywienie i transport.

 

- Szkolenia z diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testeru KTS i    oscyloskopu. Kurs    realizowano    w    maju    2015 r.    Udział   wzięły    2    gr./l0    os. Łącznie zrealizowano 24h zajęć.  Uczniom zapewniono wyżywienie i transport.

 

- Szkolenia   z zakresu  diagnostyki  i  naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego. Kurs  realizowano w  kwietniu 2015 r.    Udział  wzięły 2  gr./l0 os. Łącznie zrealizowano 12h zajęć. Uczniom zapewniono wyżywienie i transport.

 

Specjalista ds. obsługi szkoleń prowadził rekrutację i bieżący monitoring powyższych szkoleń.

 

Wsparcie doradczo – psychologiczne

 

Zakończono realizację warsztatów  z doradztwa edukacyjno zawodowego, które odbywały się w kwietniu i maju 2015 r.    Łącznie przeprowadzono 72h zajęć  dla 4gr/10 os.

 

Uczniowie  korzystali  z  doradztwa  psychologicznego. Ze spotkań  z  psychologiem skorzystało 10 uczniów, na łączną liczbę 15h.

 

Uczniowie  korzystali  z  doradztwa  zawodowego. Ze spotkań z doradcą zawodowym skorzystało 10 uczniów, na łączną liczbę 14h.

 

 

Specjalista ds. obsługi szkoleń prowadził bieżący monitoring powyższych spotkań.

 

 

Program współpracy z pracodawcami

 

-  20   lutego 2015 r.   grupa 22 uczniów uczestniczyła   w   wyjeździe branżowym  do Warszawy  w  ramach współpracy  z pracodawcami.  Celem  i   założeniem programowym wyjazdu  było  zwiedzanie hoteli, zapoznanie się z ich  strukturą organizacyjną,  funkcjonowaniem recepcji,  wystrojem pokoi, restauracją hotelową oraz działalnością kuchni. Uczniom zapewniono transport i wyżywienie.

-  10 kwietnia 2015 r.  odbył   się wyjazd  branżowy  dla  grupy  18  uczniów  na Targi Motor Show do Poznania. Celem i założeniem  programowym było zwiedzanie wystaw, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w motoryzacji, udział w OTWS 2015. Uczniom zapewniono transport i wyżywienie

 

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop