Biblioteki Gminne

Witamy wszystkich miłośników książek!

Corocznie od 15 lat Powiat Płocki zawiera Porozumienie z Gminą Miastem Płock i tym samym powierza realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Zawarcie Porozumienia wynika z realizacji najbardziej ekonomicznego i racjonalnego systemu obsługi bibliotecznej czyli zachowania optymalnego systemu gromadzenia i opracowania zbiorów, prowadzenia fachowej pomocy instrukcyjno – metodycznej, szkolenia kadr bibliotecznych, w tym również z zakresu komputeryzacji i automatyzacji procesów bibliotecznych.

Dla naszych mieszkańców zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

         Zapraszamy do korzystania z naszej zakładki Biblioteki gminne. Tu znajdziecie Państwo informacje o działaniach bibliotek promujących literaturę, rozwój czytelnictwa oraz zaproszenia na wydarzenia kulturalne i konkursy.

Obudźmy w sobie pasję czytania!

Wykaz bibliotek z terenu powiatu płockiego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop