Wystawy

Szanowni Państwo,

Rusza kolejna edycja Prezentacji Chopinowskich – wyjątkowego projektu związanego z XVII Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Podczas koncertów na Mazowszu wystąpią wybitni młodzi pianiści, którzy zakwalifikowali się do tegorocznego Konkursu Chopinowskiego.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to wielkie święto polskiej muzyki. Co pięć lat gościmy w Warszawie najwspanialszych młodych pianistów z całego świata. Amatorzy konkursowych zmagań wiedzą doskonale jak niełatwą sztuką jest zdobycie biletu do Filharmonii Narodowej, aby osobiście uczestniczyć w przesłuchaniach. Mazowiecki Instytut Kultury umożliwi mieszkańcom Mazowsza bezpłatny udział w koncertach, na których wystąpią uczestnicy tegorocznego Konkursu.

Prezentacje Chopinowskie to koncerty odbywające się równolegle z Konkursem Chopinowskim. Są z powodzeniem organizowane od 1995 r.Biorą w nich udział pianiści, którzy zakwalifikowali się do Konkursu. Koncerty odbywają się na terenie całego Mazowsza i dla słuchaczy są bezpłatne. Dzięki temu Konkurs wkracza w życie kulturalne mieszkańców naszego regionu. To ważny aspekt również dla pianistów, dla których podróż po Mazowszu w ramach Prezentacji jest jedyną okazją, aby z bliska przyjrzeć się miejscom gdzie urodził się, wychował lub bywał Fryderyk Chopin. W poprzednich edycjach Prezentacji udział wzięli m.in. Lukas Geniušas i Daniił Trifonow, laureaci odpowiednio: drugiego i trzeciego miejsca w ostatnim Konkursie Chopinowskim.

Koncerty odbędą się w Łochowie, Grodzisku Mazowieckim, Sierpcu, Sannikach, Opinogórze, Płocku, Płońsku, Ciechanowie, Przasnyszu, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Sochaczewie i Wołominie. Współorganizatorami koncertów są lokalne instytucje kultury.

Ze względu na przebieg Konkursu prawie do ostatniej chwili nie poznamy nazwisk pianistów, którzy wystąpią podczas Prezentacji Chopinowskich. Wynika to z dynamiki konkursowych zmagań. O kolejności wystąpień uczestników zadecyduje losowanie, które zostanie przeprowadzone30 września. Dopiero wtedy pianiści będą mogli potwierdzić swój udział w Prezentacjach na Mazowszu. Jedno jest pewne –to najwybitniejsi przedstawiciele młodego pokolenia pianistów z całego świata. Kto wie – może wśród nich znajdzie się także zwycięzca tegorocznej edycji Konkursu Chopinowskiego?

Proponujemy bezpłatne użyczenie gotowych, tematycznych wystaw przygotowanych przez dział oświatowo-edukacyjny Książnicy Płockiej:

(od najnowszych!)

 • Jedyny taki… WILKOŃ

Wystawa ilustracji książkowych w 85. rocznicę urodzin Artysty.

Wernisaż odbył się 9 kwietnia 2015 roku

 • Którzy tworzyli wolność…

Wystawa literacka przygotowana przez Książnicę Płocką w Roku Wolności w Płocku.

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

Wernisaż odbył się 2 października 2014 roku

 • Z ziemi płockiej po wolność i demokrację… 1989-1994

Wolne wybory, pierwsi parlamentarzyści, Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier … rodem z Płocka!

Wystawa przygotowana przez Książnicę Płocką w Roku Wolności w Płocku. Zaprezentowano historyczne, nigdzie dotąd niepublikowane zdjęcia autorstwa płockiego fotografika Jana Waćkowskiego oraz unikalne dokumenty życia społecznego ze zbiorów Książnicy Płockiej.

Wernisaż odbył się 8 maja 2014 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Ubu według Themersonów. Ilustracje i wydawnictwa

Wystawa przygotowana przez Książnicę Płocką we współpracy ze spadkobierczynią Themersonów - Jasią Reichardt w ramach Festiwalu Themersonów SkArPa, w Roku Stefana Themersona w Płocku.

Wykorzystano zbiory Archiwum Themersonów w Londynie oraz zbiory prywatne Małgorzaty Sady i Jana Gondowicza.

Wernisaż odbył się 25 października 2013 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją)

 • … tego nie robi się kotu…

Wystawa przygotowana przez Książnicę Płocką w 1. rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej.

Wykorzystano autorskie zdjęcia Joanny Helander oraz zbiory z zasobów Archiwum Fundacji Wisławy Szymborskiej w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Wydawnictwa a5.

Wernisaż odbył się 18 marca 2013 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Bruno Schulz. W samotność swą zaklęty

Wystawa przygotowana przez Książnicę Płocką w 120. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci Artysty.

Wykorzystano zbiory Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka przy Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego oraz zbiorów prywatnych Małgorzaty Sady i Zbigniewa Chlewińskiego.

Wernisaż odbył się 26 listopada 2012 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Janusz Korczak. O chłopcu ze starej fotografii, co Starym Doktorem został…

Wystawa przygotowana w Roku Janusza Korczaka. Wykorzystano zdjęcia i dokumenty pozostające w zbiorach Ośrodka Badań i Dokumentacji Korczakianum – Oddziału Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Archiwum Fotograficznego MHW, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbuma, The Ghetto Fighters’House w Jerozolimie, Archiwów Państwowych w Poznaniu i Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Biblioteki Miejskiej w Erfurcie, Biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie, Teatru Ateneum w Warszawie oraz zbiorów prywatnych Jerzego Leopolda Krzyżewskiego, prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Wernisaż odbył się 29 marca 2012 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • …skąd wziąłem skrzydła do lotu…

Wystawa przygotowana z okazji 115. rocznicy urodzin Poety, w Roku Władysława Broniewskiego w Płocku, ze zbiorów Muzeum Władysława Broniewskiego - Oddziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wernisaż odbył się 10 lutego 2012 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Świat widziany inaczej… Ojciec i syn. Mieczysław i Stefan Themersonowie

Wystawa przygotowana w ramach II Transgranicznego Festiwalu Sztuk SkArPa.

Współpraca merytoryczna – Archiwum Państwowe w Płocku, współpraca organizacyjna – POKiS. Wykorzystano zbiory: The Themerson Archive w Londynie, Archiwum Themersonów przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Działu Studenckiego Politechniki Warszawskiej, Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteki im, Zielińskich TNP, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, Teatru Dramatycznego w Płocku, Teatru Powszechnego w Radomiu, USC w Płocku oraz zbiory prywatne Małgorzaty Sady, Marka Grali, Mirosława Łakomskiego, Jana Szymańskiego, Ryszarda Rzymowskiego (pocztówki wydane staraniem Urzędu Miasta Płocka).

Wernisaż odbył się 29 września 2011 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Znakomite Płocczanki

(Halina Rutska, Maria Kieffer-Kostanecka, Irena Płoska-Łoś, Jadwiga Stypułkowska, Maria Macieszyna, Helena Jawniszko, Marcelina Rościszewska, Maria Płoska)

Wystawa przygotowana na kanwie książki Anny Marii Stogowskiej pod tym samym tytułem, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Czas Kobiety” (prezentowana także, jako część programowa III Jarmarku Tumskiego w wersji plenerowej, sponsorowanej przez Agencję Rewitalizacji Starówki).

Wykorzystano zbiory: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Diecezjalnego w Płocku, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Książnicy Płockiej.

Wernisaż odbył się w maju 2011 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją) Wystawa przygotowana także w wersji plenerowej na 6 wielkoformatowych planszach!

 • Czesław Miłosz. Kim byłem?

Wystawa przygotowana przez Książnicę Płocką w Roku Czesława Miłosza.

Wykorzystano zdjęcia i dokumenty pochodzące z Archiwum Andrzeja Miłosza, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Ośrodka POGRANICZE – sztuk, kultur, narodów w Sejnach oraz zbiorów prywatnych Zbigniewa Fałtynowicza

Wernisaż odbył się 16 marca 2011 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Fryderyk Chopin. Pośród nut rysunek kreślony i słowo…

Wystawa przygotowana w Roku Fryderyka Chopina. Wykorzystano materiały ze zbiorów Książnicy Płockiej i Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Wernisaż odbył się 23 września 2010 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją)

 • Druh Wacław Milke. Harcerz wierny ideałom

Wystawa przygotowana we współpracy z Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Stowarzyszeniem Starówka Płocka i Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Wykorzystano zbiory: Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Artura Krasa i Jana Waćkowskiego.

Wernisaż odbył się 10 listopada 2009 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją)

 • … kruszyć serca i patrzeć jak cierpią… Kobiety w życiu i twórczości  Juliusza Słowackiego

Wystawa przygotowana w Roku Juliusza Słowackiego, jako część projektu Z prochu lud wskrzeszę…, zrealizowanego we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek.

Wykorzystano zdjęcia i dokumenty pochodzące z: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Biblioteki Narodowej, Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Narodowego Archiwum Cyfrowego, WBP Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz zbiorów Franciszka Olkowskiego.

Wernisaż odbył się 1 października 2009 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją)

 • Król-Duch w drodze do krypty. Jak Płock Słowackiemu ostatni hołd składał…

Wystawa przygotowana w Roku Juliusza Słowackiego, jako część projektu Z prochu lud wskrzeszę…, zrealizowanego we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek. Współorganizatorem wystawy było Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Swoich zbiorów do wystawy użyczyli: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka im. Zielińskich TNP, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Biblioteka Gdańska PAN, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum im. ks. Wł. Łęgi w Grudziądzu, WBP Książnica Kopernikańska w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa oraz Franciszek Olkowski i Jan Szymański.

Replikę wieńca złożonego przez społeczność Płocka i Mazowsza Płockiego podczas uroczystości oddania hołdu prochom Juliusza Słowackiego 25 czerwca 1927 roku wykonał Zakład Pogrzebowy Frydrysiak w Płocku.

Wernisaż odbył się 15 czerwca 2009 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją) – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • We mnie jest płomień, który myśli…

Wystawa przygotowana w Roku Zbigniewa Herberta, jako część projektu Z barbarzyńcą w ogrodach…, zrealizowanego we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek.

Wykorzystano zbiory: Archiwum Zbigniewa Herberta w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Książnicy Płockiej.

Wernisaż odbył się 17 października 2008 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (z prelekcją) – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Na Ojczyzny zawołanie… Tradycje oręża płockiego. Od powstania kościuszkowskiego do 1939 roku

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać…

Wykorzystano zbiory: Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Biblioteki im. Zielińskich TNP w Płocku, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Fundacji 4. Pułku Księstwa Warszawskiego, I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Płocku, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 4. Pułku Strzelców Konnych oraz Hanny Wojtalewicz, Franciszka Olkowskiego, Jana Szymańskiego, Jana Henryka Walusia

Wernisaż odbył się 30 maja 2008 roku

Możliwe dalsze udostępnianie – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Strójcie mi, strójcie narodową scenę…

Wystawa przygotowana w Roku Stanisława Wyspiańskiego, jako część projektu A to Polska właśnie! realizowanego we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek.

Wernisaż odbył się 4 października 2007 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją) – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Lutyńscy i Płoscy z Płocka

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać… pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Marii Stogowskiej.

Wykorzystano zbiory: Rodziny Lutyńskich i Rodziny Płoskich, Biblioteki im. Zielińskich TNP w Płocku, Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku, Książnicy Płockiej.

2007 rok

Możliwe dalsze udostępnianie – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Moje szczęśliwe życie

Wystawa przygotowana na 90. urodziny ks. Jana Twardowskiego, jako część projektu pod tym samym tytułem, zrealizowanego we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek.

Scenariusz wystawy i wybór tekstów Waldemar Smaszcz.

Wykorzystano zdjęcia archiwalne i współczesne ze zbiorów: Haliny Truszkowskiej – siostry ks. Jana Twardowskiego, Bohdana Knichowieckiego – siostrzeńca ks. Jana Twardowskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, Waldemara Smaszcza, Ewy Kosińskiej, Ewy Lumy, Jadwigi Marlewskiej, Krzysztofa Tura.

2005 rok

Możliwe dalsze udostępnianie części wystawy zainteresowanym placówkom

1 czerwca 2015 roku przypada 100. rocznica urodzin księdza Twardowskiego!

W przygotowaniu mamy ekspozycję związaną z tym wydarzeniem: W setną rocznicę urodzin księdza Jana Twardowskiego … przez wąską szczelinę zdziwienia…; planowane otwarcie – 20 maja, do udostępniania zainteresowanym placówkom od października 2015

 • Na imię mu było Witold – nazwisko Gombrowicz

Wystawa przygotowana w Roku Witolda Gombrowicza.

Wernisaż odbył się 18 listopada 2004 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją) – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Płock – Miasto Bohater. Obrona Płocka przed najazdem bolszewików

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać… Wernisaż 3 maja 2005 roku - podczas Dni Historii Płocka

Wykorzystano zbiory: Archiwum Państwowego w Płocku, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Książnicy Płockiej

Możliwe dalsze udostępnianie – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Gdzie są chłopcy z tamtych lat. Płocczanie na żołnierskim szlaku 1 sierpnia 1944 roku

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać…

Wykorzystano zbiory: Anny Bąkowskiej, Haliny Brzóski, Waldemara Danielika, Sabiny Gąsiorowskiej, Zofii Kłosińskiej, rodziny Mierzejewskich, Wacława Milke, Katarzyny Nowakowskiej, Tadeusza Paczkowskiego i Hanny Zielińskiej oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Diecezjalnego w Płocku, Książnicy Płockiej, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Wernisaż odbył się 4 czerwca 2004 roku

 • Cóżem winien, żem się tak nabłąkał…

Wystawa prezentująca życie i twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 50. rocznicę śmierci poety. Wykorzystano zbiory: Biblioteki im. Zielińskich TNP, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Książnicy Płockiej, Teatru Dramatycznego w Płocku oraz Tadeusza J. Żółcińskiego.

Wernisaż odbył się 8 grudnia 2003 roku

 • Warszawa w „Lalce” Prusa. Życie i twórczość Bolesława Prusa

Wystawa przygotowana ze zbiorów: Filmoteki Narodowej, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Książnicy Płockiej oraz Tadeusza J. Żółcińskiego

Wernisaż odbył się 28 kwietnia 2003 roku

Możliwe dalsze udostępnianie części wystawy zainteresowanym placówkom

 • Maria i Aleksander Macieszowie

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać…

Wystawa przygotowana ze zbiorów: Biblioteki im. Zielińskich TNP, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Książnicy Płockiej; wykorzystano również Album widoków z lat 1880-1947 wydany przez Drukarnię Agpress

Wernisaż odbył się 13 października 2002 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją) – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • Poezja i dobroć. Cyprian Norwid 1821-1883

Wystawa przygotowana ze zbiorów: Biblioteki im. Zielińskich TNP w Płocku, Tadeusza J. Żółcińskiego, Książnicy Płockiej

Wernisaż odbył się 11 października 2001 roku

 • Jan Betley i Jego Rodzina

Wystawa prezentująca wczesną twórczość plastyczną Jana Betleya w zbiorach Wojciecha Lisockiego oraz pamiątki rodzinne Krystyny Betley.

Wykorzystano także zbiory Zofii i Kazimierza Radomyskich, Wojciecha Hetkowskiego, Archiwum Państwowego w Płocku, Kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, Telekomunikacji Polskiej S.A. – Zakład Telekomunikacji w Płocku, Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku

Wernisaż odbył się 31 maja 2001 roku

Możliwe dalsze udostępnianie części wystawy zainteresowanym placówkom

 • Henryk Sienkiewicz - pisarz o filmowej wyobraźni

Wystawa przygotowana ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Biblioteki im. Zielińskich TNP w Płocku, Filmoteki Narodowej, Książnicy Płockiej, kolekcjonerów: Franciszka Olkowskiego, Tadeusza J. Żółcińskiego; wykorzystano również rekwizyty Teatru Dramatycznego w Płocku

Wernisaż odbył się 22 marca 2001 roku

 • Rodzina Marceliny Rościszewskiej na tle wydarzeń historycznych 1920 roku

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać…

Wykorzystano zbiory: Archiwum Państwowego w Płocku, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Książnicy Płockiej oraz zbiory Rodziny Rościszowskich i inne zbiory prywatne.

Wernisaż odbył się 18 sierpnia 2000 roku

Możliwe dalsze udostępnianie (ewentualnie z prelekcją) – w całości lub części - zainteresowanym placówkom

 • W 80. rocznicę obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej 1920

Wystawa przygotowana w cyklu Pamięć musi trwać…

Wernisaż odbył się 18 sierpnia 2000 roku

 • Władysław Stanisław Reymont. Pisarz uwieńczony

Wystawa o życiu i twórczości przygotowana w 75. rocznicę śmierci Laureata Literackiej Nagrody Nobla.

Wernisaż odbył się 10 maja 2000 roku

 • Akwarele, grafiki, rysunki Cypriana Norwida ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Muzeum Romantyzmu. Pałac Krasińskich w Opinogórze w fotografii Janusza Królika

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop