POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU W I KWARTALE 2015 ROKU

 

 

obraz1.jpg [218x69]obraz5.jpg [260x88] 

 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

 

Postęp rzeczowy projektu w I kwartale 2015 roku

 

 

Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego:

Pracownia obsługi konsumenta: w części dotyczącej zakupu mebli została podpisana umowa z wykonawcą; w części dotyczącej zakupu sprzętu kuchennego podpisano umowę z wykonawcą, sprzęt dostarczono zgodnie ze specyfikacją.

Pracownia produkcji rolniczej: w części dotyczącej zakupu mebli została podpisana umowa  wykonawcą.

Pracownia hotelarska: w części dotyczącej zakupu mebli została podpisana umowa z wykonawcą; w części dotyczącej sprzętu wspomagającego pracownię została podpisana umowa z wykonawcą.


Kursy i szkolenia zawodowe:

Kurs barman: szkolenie zakończone; zrealizowano 40 godzin szkolenia/przeszkolono 10 osób. Uczniowie mieli zapewnione wyżywienie i transport.

Kurs Carvingu: szkolenie zakończone; zrealizowano 18 godzin szkolenia/przeszkolono 10 osób. Uczniowie mieli zapewniony transport i wyżywienie.

Dobre praktyki w pielęgnacji i nowoczesnym żywieniu zwierząt: realizacja kursu przewidziana jest na maj 2015 roku.

Nowoczesne technologie produkcji rolnej: realizacja kursu przewidziana jest na maj 2015 roku.

Profesjonalny recepcjonista: szkolenie odbywa się zgodnie z harmonogramem; dotychczas zrealizowano 8 godzin.

Kurs prawo jazdy Kat B: szkolenie zakończone; łącznie zrealizowano 235 godzin zajęć praktycznych/przeszkolono 10 osób. Wszyscy uczniowie zdali egzamin wewnętrzny.


Zwiększenie umiejętności w obszarach kluczowych

Zajęcia dodatkowe z matematyki: w szkoleniu kontynuuje naukę 40osób/zrealizowano 52 godziny szkolenia.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego: w szkoleniu kontynuuje naukę 20 osób/zrealizowano 20 godzin szkolenia.

ECDL - START: szkolenie zakończone; zrealizowano 45 godzin szkolenia/przeszkolono 10 osób.

Techniki komputerowe: szkolenie zrealizowano.

Zabezpieczenie komputerów przed nieupoważnionym dostępem: wybrano wykonawcę; szkolenie odbędzie się w kwietniu 2015 roku.


Wsparcie doradczo - psychologiczne

Doradztwo zawodowe: (indywidualne doradztwo zawodowe) ze wsparcia skorzystało 29 osób; zrealizowano 35,5 godziny.

Doradztwo psychologiczne: (indywidualne doradztwo psychologiczne) ze wsparcia skorzystały 23 osoby; zrealizowano 33 godziny.

Warsztaty umiejętności społecznych: ze wsparcia skorzystało 10 osób (jedna grupa szkoleniowa); zrealizowano 18 godzin. Szkolenie zakończone. Uczniowie mieli zapewnione wyżywienie oraz transport.

Doradztwo edukacyjno - zawodowe: przeszkolono 40 osób; zrealizowano 72 godziny. Szkolenie zakończone. Uczniowie mieli zapewnione wyżywienie oraz transport.


Program współpracy z pracodawcami

Wyjazdy branżowe dla uczniów: (technikum hotelarskiego i rolniczego) organizacja dwóch wyjazdów branżowych dla 30 uczniów + opiekun.

Realizacja staży zawodowych dla uczniów: postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w 2015 roku (kwiecień, maj)


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop