Opis projektu

obraz1.jpg [218x69]obraz5.jpg [260x88]

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

 

 

Projekt

"Moja wiedza – mój sukces zawodowy"    


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorcami i doposażenie bazy służące podniesieniu zdolności 80 uczniów klas II-IV do przyszłego zatrudnienia. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca 2014r. do sierpnia 2015r.

W tym czasie uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne w wymiarze szerszym niż przewidziany w programie nauczania. Innowację stanowi zaangażowanie pracodawców w realizację części praktycznej szkoleń oraz w organizację staży zawodowych.

Projekt przyczyni się do upowszechniania idei kształcenia zawodowego na terenie subregionu płockiego, wzmocni działania zmierzające do zacieśnienia współpracy szkoły z pracodawcami w subregionie, co z kolei przysłuży się do wzmocnienia oferty edukacyjnej szkoły.


 Cele szczegółowe:

 • podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w obszarach kluczowych poprzez organizację dodatkowych zajęć z  informatyki, języka angielskiego i matematyki;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej dla 80 uczniów poprzez organizację kursów i szkoleń branżowych podnoszących kompetencje zawodowych;
 • wzmocnienie oferty edukacyjnej, zwiększenie dostępności zajęć dotyczących planowania ścieżki rozwoju zawodowych dla 80 uczniów poprzez organizację  warsztatów z doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych oraz wsparcie psychologa i doradcy zawodowego;
 • zwiększenie dostępu 60 uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wdrożenie programu współpracy szkoły z przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw, doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu zwiększające szanse na rynku pracy;

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z:

 • matematyki
 • języka angielskiego

Kursy zawodowe:

 • kurs z zakresu przedsiębiorczości
 • kurs kelner
 • kurs carvingu
 • kurs techniki kulinarne
 • kurs operatora kombajnu zbożowego
 • kurs komputerowy ECDL-START zakończony certyfikatem
 • kurs prawa jazdy KAT. B

Szkolenia zawodowe:

 • szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych
 • szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji
 • szkolenie z zakresu diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testeru KTS
   i oscyloskopu
 • szkolenie z podstaw diagnostyki układów elektrycznych
 • szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki silników o ZI
 • szkolenie z zakresu obsługi klienta warsztatu samochodowego
 • szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z zapłonem iskrowym z wykorzystaniem analizatora spalin
 • szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego
 • szkolenie z zakresu budowy i naprawy układu rozrządu
 • szkolenie z zakresu budowy elementów układów kierowniczych
 • szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i wymiany ogumienia

Ponadto:

 • organizacja staży dla uczniów
 • realizacja wyjazdów branżowych
 • indywidualne wsparcie psychologiczno -  doradcze
 • warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe


Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

 Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie


 Całkowity koszt realizacji projektu725.266,21 zł 

85% - 616.476,28 zł  Europejski Fundusz Społeczny

15% - 108.789,93 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop