Opis projektu

Projekt

"Mam zawód, mam pracę"    

 

  Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w okresie od 01.07.2014 do 31.08.2015r.
      Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

 

Cele szczegółowe:

 •  podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 80 BO z klas II,III i IV ZSJŚ
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematyki, językowych i informatycznych
 • zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w praktycznych sytuacjach zawodowych
 • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły

 

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

 • Zajęcia z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności  matematycznych
 • Zajęcia z zakresu kompetencji językowych
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych
 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych –kurs barman
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs kelner
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-carvingu
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs animatora czasu wolnego- zakończony certyfikatem
 • Kurs profesjonalny recepcjonista
 • Kurs agroturystyki
 • Kurs Techniki kulinarne
 • Szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych
 • Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji
 • Szkolenie z zakresu diagnostykiw praktyce z wykorzystaniem testeru KTS i oscyloskopu
 • Szkolenie z pdstaw diagnostyki układów elektrycznych
 • Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki silnikówo ZI
 • Szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z zapłonem iskrowym z wykorzystaniem analizatora spalin
 • Szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego
 • Szkolenie z zakresu budowy elementów układów kierowniczych
 • Szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i wymiany ogumienia

 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

 

Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

 

Całkowity koszt realizacji projektu 772 729,36 zł 

 • 85%- 656 819,96 zł  Europejski Fundusz Społeczny
 • 15% - 115 909,40 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop