Opis projektu

obraz1.jpg [218x69]obraz5.jpg [260x88]

 

 

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYVJA!

 

Projekt

"Wyższe kwalifikacje – lepsza praca"    

 

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku poprzez wdrożenie programu  rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorstwami oraz doposażenie bazy szkoleniowej, służące podniesieniu zdolności 80 ucz. kl. II-IV do przyszłego zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2014 do 31.08.2015r.

 

Cele szczegółowe:

 • Podnoszenie jakości procesu kształcenia zaw. w obszarach kluczowych (j. obce, ICT, matematyka) poprzez organizację zajęć z zakresu  informatyki, językowych i matematyki
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez organizację kursów i szkoleń branżowych podnoszących kompetencje zawodowe
 • Wzmocnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego  poprzez organizacje efektywnych warsztatów z doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych oraz wsparcie zawodowe, psychologiczne
 • Zwiększenie dostępu uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wdrożenie programu współpracy szkół z przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw, doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu przyczyniające się do zwiększenia szans na rynku pracy

 

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z:

 • matematyki
 • j. angielskiego

Kursy zawodowe:

 • Kurs ECDL-START z egzaminem końcowym
 • Kurs barmana
 • Kurs carvingu
 • Kurs  - operator kombajnu zbożowego
 • Kurs  - dobre praktyki w pielęgnacji i nowoczesnym żywieniu zwierząt
 • Kurs -  nowoczesne technologie produkcji rolniczej
 • Kurs - profesjonalny recepcjonista
 • Kurs na prawo jazdy KAT.B
 • Kursu -  techniki komputerowe, systemy operacyjne, diagnoza i zastosowanie
 • Kurs  - zabezpieczenie komputerów przed nieupoważnionym dostępem - e_Guardian

Ponadto

 • Organizacja staży dla uczniów
 • Realizacja wyjazdów branżowych
 • Indywidualne wsparcie psychologiczno -  doradcze
 • Warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie. 

Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

 

Całkowity koszt realizacji projektu 757 419,30 zł 

 • 85%-   643 806, 41 zł  Europejski Fundusz Społeczny
 • 15% - 113 612,89  zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop