Odnowienie powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

Warszawa, 10 października 2013 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE                          

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-64-81, faks 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

WBZK-VI.3146.6.2013

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157 poz. 1240 z późn. zm.) informuję, iż Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymał na 2014 r. kwotę 80 tyś. zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45 poz. 435 z późn. zm.).

W związku z przystąpieniem do opracowania budżetu na rok 2014, uprzejmie informuję o możliwości przyznania dotacji z działu 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna, §2110 Dotacje. Proszę o zgłaszanie potrzeb wedle załączonego wzoru wniosku na ww. środki do dnia 16 października br. (data wpływu do MUW) Zapotrzebowanie proszę przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy e-PUAP.

W przypadku braku możliwości wysłania zapotrzebowania przez ww. platformę, możliwe jest przesłanie zapotrzebowania na adres poczty elektronicznej iaraszkiewicz@mazowieckie.pl, w pliku PDF lub faksem na numer 22 695 64 84, z jednoczesnym wysłaniem oryginału pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Starostw, które otrzymały dotację w 2013 r. o informację zwrotną na jakim etapie są prace odnowieniowe oraz o przesłanie dokumentów rozliczeniowych.

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z panią Iwoną Araszkiewicz, tel. 22 695-63-87.


Załącznik:

1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop