Konsultacje społeczne PROW na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Projekt ten został opracowany w oparciu o prowadzone od 24 kwietnia i zakończone na przełomie czerwca i lipca br. konsultacje Wstępnego zarysu PROW 2014-2020. Zebrane w ramach konsultacji uwagi zostały przez resort rolnictwa przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad przekazywaną obecnie do dalszych konsultacji I wersją projektu PROW 2014-2020. Dokument dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa pod adresem www.minrol.gov.pl (zakładka Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa – PROW 2014-2020 – Komunikat o rozpoczęciu II etapu konsultacji lub link bezpośredni http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/42744/236175/file/26_07_13_Projekt%20PROW.pdf).

Uprzejmie zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na adres poczty elektronicznej: konsultacjePROW@minrol.gov.pl, do dnia 15 września 2013.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop