ŚCIEŻKI administracyjno-prawne dla Inwestorów zainteresowanych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych

Opracowane „Ścieżki Administracyjno – Prawne Dla Inwestorów Zainteresowanych Pozyskiwaniem Energii Ze Źródeł Odnawialnych”  opracowane zostały jako procedury standardowe i stanowią jedynie informację o możliwej konieczności  uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, zezwoleń, koncesji itp. W indywidualnych przypadkach może zachodzić konieczność spełnienia dodatkowych wymagań wynikających z przepisów prawa lub odstąpienie od wskazanych w w/w „Ścieżkach……”

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop