KOMUNIKAT Starosty Płockiego do rolników powiatu płockiego

STAROSTA PŁOCKI - w celu zapewnienia bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu płockiego – przypomina wszystkim rolnikom posiadającym grunty rolne zmeliorowane o obowiązku konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz regularnym opłacaniu składek członkowskich na rzecz Spółek Wodnych.


Codzienna troska o drożność rowów melioracyjnych i wylotów drenarskich (odmulanie, wykaszanie) – to zapewnienie ciągłej sprawności funkcjonowania urządzeń, a tym samym wyższe zdolności produkcyjne gleb i większe korzyści dla rolników.


Każde zaniedbanie bieżącej konserwacji, brak środków pieniężnych na natychmiastowe usuwanie awarii urządzeń powoduje niedopuszczalne marnotrawienie zaangażowanych w te inwestycje tak znacznych środków budżetu Państwa jak również niepotrzebne straty dla rolnictwa.


Obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych i wnoszenia składek na rzecz Spółki wynika z Ustawy Prawo wodne, Statutu Spółki i Uchwał Walnego Zgromadzenia.


Obowiązek egzekwowania należności wobec Spółki należy do Zarządu Spółki.

 

STAROSTA PŁOCKI
Michał Boszko

Płock, maj 2012 r.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop