Powiatowa Sieć Dialogu

Pomoc Techniczna

 

„Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany
dla teraźniejszości  i przyszłości”

 

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest podniesienie zdolności  samorządu powiatowego i 14 gminnych jednostek samorządowych Powiatu Płockiego do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności  i efektywności ekonomicznej.

 

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez zrealizowanie celów szczegółowych:

  1. Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy  nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości na rozwój lokalny i regionalny.
  2. Wzmocnienie współpracy między jst oraz  wymiana dobrych praktyk 
  3. Upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju
  4. Wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych
  5. Wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości

 

Lider projektu: Powiat Płocki

Partnerzy: Gmina Bielsk, Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Mała Wieś, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Słubice, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno, Miasto i Gmina Wyszogród.


Aktualności

Polecamy

Stop