Partnerstwo lokalne w powiecie płockim

Partnerstwo lokalne w powiecie płockim

Lokalne Ożywienie Lokalne pomaga społecznościom lokalnym w systematycznej aktywizacji lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych bezrobociem. Celem Lokalnego Ożywienia...

więcej