XXIV sesja Rady Powiatu. Absolutorium i brawa dla Zarządu

XXIV sesja Rady Powiatu. Absolutorium i brawa dla Zarządu

Kwietniowa sesja Rady Powiatu zdominowana była przez finanse. A konkretnie przez sprawozdanie finansowe Powiatu Płockiego za ubiegły rok i sprawozdanie z wykonania budżetu, za co Rada miała udzielić Zarządowi...

więcej