Nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu...

Starosta Płocki informuje, iż w ramach przyznanego limitu środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków w...

więcej