Drogi lokalne w 2017 r. - spotkanie z beneficjentami

Drogi lokalne w 2017 r. - spotkanie z beneficjentami

Wojewoda i Wicewojewoda Mazowieccy spotkali się z przedstawicielami samorządów, których wnioski o dofinansowanie znalazły się na ostatecznej liście rankingowej zadań zgłoszonych do realizacji w 2017 roku w...

więcej